Return to char

Traveler

Nhà Lữ Hành
LiveBeta
Title
Allegiance——
Rarity
Weapon TypeSword
Element
Birthday July
Astrolabe NameLữ Khách
Chinese Seiyuu宴宁&多多poi
Japanese Seiyuu悠木碧&古賀葵
English SeiyuuSarah Miller-Crews & Corina Boettger
Korean Seiyuu이새아&김가령
In-game DescriptionNhà Lữ Hành lưu lạc đến đây từ thế giới khác, bị Thần cướp mất người thân, từ đó bước vào con đường đi tìm 7 vị Thần.
Table of Contents
Stats
Stats
Attack Talents
Talents Material
Passive Talents
Constellations
Ascension Rewards
NameCard
Card Item
Specific Food
Gallery
Combat Sounds
Quotes
Stories
Comments
Stat Progression
LvHP Căn BảnTấn Công Căn BảnP.Ngự Căn BảnTấn CôngTỷ Lệ Bạo KíchST Bạo KíchAscension
191218570%5%50%
202342461470%5%50%
x1
x3
x3
x20000
20+3024591900%5%50%
404529882840%5%50%
x3
x10
x15
x40000
40+5013983156%5%50%
5057661133626%5%50%
x6
x20
x12
x60000
50+641112540212%5%50%
60716414045012%5%50%
x3
x30
x18
x80000
60+764814948012%5%50%
70840116452712%5%50%
x6
x45
x12
x100000
70+888517455818%5%50%
80963818860518%5%50%
x6
x60
x24
x120000
80+1012219863524%5%50%
901087521268324%5%50%
Attack Talents
Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Tấn Công Thường
Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.
Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.
Tấn Công Khi Đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
Sát Thương Lần 144.46%48.08%51.7%56.87%60.49%64.63%70.31%76%81.69%87.89%94.09%100.3%106.5%112.71%118.91%
Sát Thương Lần 243.43%46.97%50.5%55.55%59.09%63.13%68.68%74.23%79.79%85.85%91.91%97.97%104.03%110.09%116.15%
Sát Thương Lần 352.98%57.29%61.6%67.76%72.07%77%83.78%90.55%97.33%104.72%112.11%119.5%126.9%134.29%141.68%
Sát Thương Lần 458.31%63.05%67.8%74.58%79.33%84.75%92.21%99.67%107.12%115.26%123.4%131.53%139.67%147.8%155.94%
Sát Thương Lần 570.78%76.54%82.3%90.53%96.29%102.88%111.93%120.98%130.03%139.91%149.79%159.66%169.54%179.41%189.29%
Sát Thương Trọng Kích55.9%
+
72.24%
60.45%
+
78.12%
65%
+
84%
71.5%
+
92.4%
76.05%
+
98.28%
81.25%
+
105%
88.4%
+
114.24%
95.55%
+
123.48%
102.7%
+
132.72%
110.5%
+
142.8%
118.3%
+
152.88%
126.1%
+
162.96%
133.9%
+
173.04%
141.7%
+
183.12%
149.5%
+
193.2%
Thể lực Trọng Kích tiêu hao202020202020202020202020202020
Sát Thương Khi Đáp63.93%69.14%74.34%81.77%86.98%92.93%101.1%109.28%117.46%126.38%135.3%144.22%153.14%162.06%170.98%
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao127.84%
/
159.68%
138.24%
/
172.67%
148.65%
/
185.67%
163.51%
/
204.24%
173.92%
/
217.23%
185.81%
/
232.09%
202.16%
/
252.51%
218.51%
/
272.93%
234.86%
/
293.36%
252.7%
/
315.64%
270.54%
/
337.92%
288.38%
/
360.2%
306.22%
/
382.48%
324.05%
/
404.76%
341.89%
/
427.04%
Lôi Ảnh Kiếm
Chém ra ba đường lôi ảnh chớp nhoáng. Lôi ảnh sẽ gây cho địch sát thương Nguyên Tố Lôi, đồng thời khi đánh trúng địch sẽ để lại Khuyết Ngọc Dậy Sóng.
Ban đầu sẽ sinh ra tối đa 2 Khuyết Ngọc Dậy Sóng. Khi thi triển kỹ năng sẽ xóa bỏ Khuyết Ngọc Dậy Sóng của bản thân.
Khuyết Ngọc Dậy Sóng
Khi nhân vật đến gần sẽ hấp thụ Khuyết Ngọc Dậy Sóng, nhận hiệu quả sau đây:
• Hồi Năng Lượng Nguyên Tố;
• Trong thời gian duy trì, tăng hiệu suất Nạp Nguyên Tố.
Thảo luận với Paimon về tất cả những con đường mà dòng điện có thể đi qua.
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
Sát Thương Kỹ Năng78.66%84.56%90.46%98.33%104.23%110.13%118%125.86%133.73%141.6%149.46%157.33%167.16%176.99%186.83%
Hồi Phục Năng Lượng Nguyên Tố3333.53.53.5444444444
Tăng Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
Thời Gian Kéo Dài6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s6s
Thời Gian Khuyết Ngọc Dậy Sóng Tồn Tại151515151515151515151515151515
CD13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s13.5s
Xung Điện Sấm Rền
Kêu gọi sự bảo vệ của sấm sét, đánh lui kẻ địch xung quanh và gây sát thương Nguyên Tố Lôi.
Sấm Sét Bao Vây
Khi tấn công thường hoặc trọng kích của nhân vật trong trận đánh trúng địch sẽ triệu hồi Sấm Sét Uy Vũ gây sát thương Nguyên Tố Lôi cho địch.
Khi Sấm Sét Uy Vũ đánh trúng địch sẽ hồi Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật này.
Mỗi 0.5s tối đa sinh ra Sấm Sét Uy Vũ 1 lần.
Cùng Paimon nghiên cứu về ánh sáng xuyên qua những đám mây.
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
Sát Thương Kỹ Năng114.4%122.98%131.56%143%151.58%160.16%171.6%183.04%194.48%205.92%217.36%228.8%243.1%257.4%271.7%
Sát thương Sấm Sét Uy Vũ32.8%35.26%37.72%41%43.46%45.92%49.2%52.48%55.76%59.04%62.32%65.6%69.7%73.8%77.9%
Hồi Phục Năng Lượng Nguyên Tố0.80.80.80.90.90.9111111111
Thời Gian Kéo Dài12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s12s
CD20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s20s
Năng Lượng Nguyên Tố808080808080808080808080808080
Talent Ascension Materials (Talent #1)
LevelMaterialsMora Cost
Lv2
x3
x6
x12500
Lv3
x2
x3
x17500
Lv4
x4
x4
x25000
Lv5
x6
x6
x30000
Lv6
x9
x9
x37500
Lv7
x4
x4
x1
x120000
Lv8
x6
x6
x1
x260000
Lv9
x12
x9
x2
x450000
Lv10
x16
x12
x2
x1
x700000
Talent Ascension Materials (Talent #2)
LevelMaterialsMora Cost
Lv2
x3
x6
x12500
Lv3
x2
x3
x17500
Lv4
x4
x4
x25000
Lv5
x6
x6
x30000
Lv6
x9
x9
x37500
Lv7
x4
x4
x1
x120000
Lv8
x6
x6
x1
x260000
Lv9
x12
x9
x2
x450000
Lv10
x16
x12
x2
x1
x700000
Talent Ascension Materials (Talent #3)
LevelMaterialsMora Cost
Lv2
x3
x6
x12500
Lv3
x2
x3
x17500
Lv4
x4
x4
x25000
Lv5
x6
x6
x30000
Lv6
x9
x9
x37500
Lv7
x4
x4
x1
x120000
Lv8
x6
x6
x1
x260000
Lv9
x12
x9
x2
x450000
Lv10
x16
x12
x2
x1
x700000
Passive Talents
Tia Chớp
Khi các nhân vật khác trong đội nhận Khuyết Ngọc Dậy Sóng do Lôi Ảnh Kiếm sinh ra, CD của Lôi Ảnh Kiếm sẽ giảm 1.5s.
Sấm Rền
Tăng hiệu quả Nạp Nguyên Tố do Khuyết Ngọc Dậy Sóng của Lôi Ảnh Kiếm cung cấp theo 10% hiệu quả Nạp Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành.
Constellations
Sấm Sét Bội Thu
Số lượng Khuyết Ngọc Dậy Sóng có thể sinh ra khi thi triển Lôi Ảnh Kiếm tăng đến 3.
Như Sấm Thịnh Nộ
Sau khi Sấm Sét Uy Vũ của Xung Điện Sấm Rền đánh trúng địch, sẽ làm giảm 15% Kháng Nguyên Tố Lôi của địch, duy trì 8s.
Sấm Chớp Liên Miên
Cấp kỹ năng Xung Điện Sấm Rền +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Mây Sét Khó Lường
Khi nhân vật nhận được Khuyết Ngọc Dậy Sóng sinh ra từ Lôi Ảnh Kiếm, nếu Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại của nhân vật này dưới 35%, thì Năng Lượng Nguyên Tố mà Khuyết Ngọc Dậy Sóng hồi phục sẽ tăng 100%.
Tiếng Sấm Giữa Đồng Hoang
Cấp kỹ năng Lôi Ảnh Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Lôi Chấn Thế
Mỗi khi Xung Điện Sấm Rền tạo ra 2 lần Sấm Sét Uy Vũ sẽ tăng 100% sát thương do Sấm Sét Uy Vũ gây ra ở lần sau, đồng thời hồi thêm 1 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật hiện tại.
Ascension Rewards
AscensionReward
1
3
5
Card Item
Nam Chính
Rarity
In-game SlangMở Khóa Nhân Vật
In-game Description
Nhà Lữ Hành lưu lạc đến đây từ thế giới khác, bị Thần cướp mất người thân, từ đó bước vào con đường đi tìm 7 vị Thần.
Character GallerySounds
Party Switch
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Party Switch when teammate is under 30% HP
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Normal Attack
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Medium Attack
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Heavy Attack
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Taking Damage (Low)
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Response
Taking Damage (High)
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Response
Battle Skill #1
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Response
Battle Skill #2
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Battle Skill #3
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Battle Skill #4
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Battle Skill #3 (Thunder)
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Sprinting Starts
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Jumping
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Climbing
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Open World Gliding (Start)
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Open World Gliding (End)
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Fainting
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Response
Response
Response
Idle Performance
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Response
Response
Quotes
Về Cối Xay Gió...
Unlock Condition???
#Paimon: Mondstadt có rất nhiều cối xay gió.

Player: Bởi vì Thành Mondstadt được xây dựng trên mặt nước, nên nhờ vào cối xay gió để bơm nước lên.

Paimon: Chính xác! Mondstadt bốn mùa gió thổi không ngừng, nên nguồn cung cấp nước cũng rất ổn định.

Paimon: Và cối xay gió chính là "gió nhìn thấy được". Còn chuông gió chính là "gió nghe thấy được".

Paimon: Đó cũng coi như là một linh vật để cầu xin Thần Gió bảo hộ.

Player: Thì ra là vậy, cũng là một linh vật như Paimon.

Paimon: Không phải! Cối xay gió làm từ gỗ, không thể dùng làm thực phẩm khẩn cấp, chỉ có thể dùng để mài răng!

Player: Ừm...

Player: ...Tôi có nên tiếp lời không?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về chủ quán rượu...
Unlock Condition???
#Player: Tôi nghe nói, sau khi nhận một khoản tiền đáng kể, chủ quán rượu sẽ nói cho biết một số tình báo.

Paimon: Là "Quà Tặng Của Thiên Sứ" sao? Nhưng hình như ngài Diluc rất giàu có.

Paimon: Rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới được chủ quán xem là "đáng kể"?

Player: Ồ... Vậy có lẽ là tôi nhớ nhầm.

Player: Có lẽ chuyện này là tôi nghe được ở thế giới khác...

Paimon: Bạn từng đi qua rất nhiều thế giới nhỉ.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Hồ Rượu Trái Cây...
Unlock Condition???
#Paimon: Hồ Rượu Trái Cây quanh năm không kết băng.

Paimon: Muốn có rượu táo ngon nhất Mondstadt thì phải dùng dòng nước tinh khiết ngọt dịu của hồ này mới có thể ủ ra được.

Paimon: Nước hồ ngon quá đi! Tôi đã uống hết hai bình nước lớn rồi đó.

Player: Thật là khủng khiếp mà.

Paimon: Hừm hừm.

Player: Tạng người như Paimon uống thật nhiều nước...

Player: Không giống với Slime Phong, mỗi khi phát nổ lại bay lên trời...

Paimon: Hứ, tôi còn có một dạ dày thứ hai để uống nước đó.

Player: Ừm... Thế giới rộng lớn như vậy cần phải học hỏi nhiều điều...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về sách trong khu sách cấm...
Unlock Condition???
#Player: Lisa nhắc đến những cuốn sách trong "khu sách cấm"...

Player: Bạn có tò mò không? Sách thế nào mới được đặt ở khu sách cấm chứ?

Player: Chẳng lẽ lại là...

Player: Sách không phù hợp cho trẻ con đọc...?

Paimon: Gì cơ? Đến cuốn "Công Chúa Heo Rừng" còn không được coi là sách cấm mà!

Paimon: Thì còn có loại sách gì không phù hợp cho con nít xem cơ chứ? Paimon bắt đầu tò mò rồi đấy!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về sự nỗ lực và kết quả...
Unlock Condition???
#Paimon: Tôi phát hiện ra rằng, cố gắng đôi khi không mang đến phần thưởng xứng đáng.

Player: Sao bạn lại nói vậy?

Paimon: Bạn có thấy ngài Huffman Kỵ Sĩ Tây Phong không, ngài ấy luôn tận tụy với công việc...

Paimon: Còn tên Kaeya luôn rất nhàn dỗi lại là sếp của ông ấy.

Player: Cũng có lý, nhưng mà Jean lại là Đội Trưởng Đại Diện mà?

Paimon: Nếu xét theo địa vị thì...

Paimon: Kẻ lười nhác nhất chính là Venti lại là thần bảo hộ của cả thành Mondstadt này đó!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Khách sạn Goth...
Unlock Condition???
#Player: Ước gì có một lần được ở trong khách sạn Goth...

Paimon: Tôi cũng mong như vậy!

Paimon: Căn phòng trong đó chắc chắn sẽ rất to và sạch sẽ.

Player: Nhưng nghe bác Goth nói, sau khi đám người Fatui đến ở bên trong khách sản xảy ra rất nhiều điều kỳ quái.

Player: Dưới tác động của tĩnh điện, rất nhiều Cicin Lôi của Thuật Sĩ Cicin đã chết vì bụi bám.

Player: Rồi việc nhầm lẫn Phấn Hoa Hư Vô và Tiêu...

Player: Khiến nhóm Người Xử Lý Nợ thường xuyên chỉ trích, đánh lộn với nhau vì nói đối phương thiếu tiền rượu.

Paimon: Vậy thì khách sạn Goth phải cố gắng lên mới vượt qua được kiếp nạn này.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về hướng gió thổi...
Unlock Condition???
#Player: Mọi người đều nói Mondstadt là vùng đất của gió.

Player: Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa rõ hướng gió của mỗi mùa.

Paimon: Hay là chúng ta đi hỏi Venti đi.

Player: Đối với vấn đề này, anh ta chỉ có thể "à ừm" rồi lảng đi chuyện khác mà thôi...

Paimon: Nói cũng đúng, Phong Thần cũng chỉ là tên hát rong mà thôi, làm sao hiểu được hướng gió chứ...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Thuật Giả Kim...
Unlock Condition???
#Player: Hóa ra bàn làm việc giả kim ở Mondstadt là nằm ngoài đường sao.

Paimon: Đúng vậy đó, rất lạ phải không?

Player: Tôi từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, thuật giả kim đều được coi là điều thần bí.

Player: Nhìn thấy thuật giả kim trở thành một phần trong cuộc sống giống như đến thế giới của "người có ba dạ dày" kì quái...

Paimon: Ê! Người có một dạ dày mới kỳ lạ chứ!

Player: Uhm...

Player: Bạn nói nghiêm túc chứ?

Paimon: Hihi bạn đoán xem!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Teyvat...
Unlock Condition???
#Player: Ngày và đêm trên đại lục Teyvat dường như rất ngắn.

Player: Màn đêm ở đây đầy ánh sao, nhưng lại khác với quê nhà.

Player: Vận mệnh của con người Teyvat phải chăng có liên quan đến chòm sao của họ?

Paimon: Ồ, bạn cũng hiểu chiêm tinh sao? Ngoài người Sumeru, rất ít người có thể học được kỹ năng này.

Paimon: Sự hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy rồi, mau bốc cho tôi một quẻ đi!

Player: Uhm...

Player: Màn đêm trên tấm khăn quàng mà Paimon đeo... Có chòm sao dịch chuyển như ánh sáng nơi biển sâu vậy...

Player: Dựa theo sự chuyển động của chòm sao, tôi nhìn thấy trong bảy ngày... Sắp tới...

Paimon: Bảy ngày tới làm sao...?

Player: Có lẽ sẽ có chuyện tốt hoặc chuyện xấu hoặc cũng có thể không có chuyện gì xảy ra...

Paimon: Uhm... Câu trả lời của bạn chắc nịch như Slime Nham vậy.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Thần của "tự do"...
Unlock Condition???
#Player: Sau khi cứu giúp Dvalin, trên đường chúng ta trở về...

Player: Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt "bảy vị chấp chính trần thế". Thì ra là vị thần như vậy...

Paimon: Hửm? Chẳng phải chúng ta đã quen với Venti từ rất lâu rồi sao?

Player: Ý tôi là quen với... Thân phận là Phong Thần Barbatos.

Player: Dưới vỏ bọc của một nhà thơ lang thang lại là vị thần linh thực sự.

Player: "Tự do được thần tự do ban cho có còn gọi là tự do hay không?"

Player: Khi anh ấy hỏi Dvalin tôi cũng đang suy nghĩ đáp án của nó...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về địa hình Mondstadt...
Unlock Condition???
#Paimon: Địa hình Mondstadt có rất nhiều đồng bằng và đồi núi.

Paimon: Tương truyền là do Barbatos dùng gió lốc cào bằng những hẻm núi và vực cao...

Player: Nhưng mà vẫn còn những nơi chưa được tu sửa thành công.

Paimon: Ví dụ như Vực Hái Sao?

Player: Đúng vậy.

Player: Giống như lúc làm... Mô hình chiếc ấm quên mài nhẵn miệng vậy.

Paimon: Miệng ấm là thứ gì vậy?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về câu đối...
Unlock Condition???
#Paimon: Tương truyền, câu đố là một nét văn hóa truyền thống của Liyue, người ta treo thưởng ngàn vàng nếu có thể hoàn thành vế dưới phù hợp với vế trên đã được viết ra.

Paimon: Nhưng câu đối rất khó, vì thế tiền cũng chẳng dễ kiếm được.

Paimon: Không chỉ có yêu cầu về số lượng chữ tương xứng mà còn phải có từ đối lại...

Player: Hửm, thử nói một ví dụ xem nào?

Paimon: Uhm... "Phong Khởi Địa gió không nổi".

Player:..."Vân Lai Hải mây lại về".

Paimon: Ồ!

Paimon: Đừng có ngồi nữa, mau đứng lên, đứng lên đi! Chúng mình cùng đi lấy tiền thưởng thôi nào!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Không ăn, cũng không tiêu tiền"...
Unlock Condition???
#Paimon: Cảng Liyue luôn tương truyền lời giáo huấn của Nham Vương Đế Quân, đại ý là "không được đùa giỡn với tiền".

Paimon: Vì tin tưởng loài người, ngài đã đúc ra "Mora" từ cơ thể ngàn vàng của mình.

Player: Kaeya hình như luôn đùa giỡn với tiền...

Paimon: Vậy nên đừng có học hắn.

Player: Tôi nhớ cũng có người nói không được đùa nghịch với đồ ăn.

Paimon: Đúng vậy đó. Phải luôn giữ tấm lòng biết ơn đối với những món đồ ăn được làm ra.

Paimon:... Bạn, bạn nhìn tôi với ánh mắt gì vậy?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Giấc Mơ Tan Vỡ"...
Unlock Condition???
#Paimon: Đi bảy vòng thuận chiều kim đồng hồ rồi đi bảy vòng ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng mở mắt ra...

Player: Bạn đang mộng du sao?

Paimon: Không phải đâu! Tôi chỉ muốn tìm hiểu quán đồ cổ trong Giấc Mơ Tan Vỡ có thực sự tồn tại không mà thôi!

Player: Nếu nó là thật thì Paimon sẽ mua gì?

Paimon: Tôi sẽ mua máy tạo Slime!

Player: Món đồ này có thật sao...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về phái Cổ Hoa?
Unlock Condition???
#Player: Thời gian gần đây nghe đệ tử phái Cổ Hoa có kể một câu chuyện.

Paimon: Phái Cổ Hoa thì chắc chắn phải câu truyện rất trượng nghĩa rồi.

Player: Nhận được sự đồng ý của sư muội, các sư huynh muốn thông qua đấu võ tuyển chồng cho sư muội.

Paimon: Theo cách gọi của người Liyue đó là "đấu võ kén rể" phải không? Tôi có nghe qua!

Player: Thế nhưng trước đêm thi đâu, sư muội đã trộm đi thanh kiếm thuận tay nhất của đại sư huynh.

Paimon: Thật đáng thương quá đi... Chắc là sư muội muốn anh ta thua đó mà...

Player: Đúng vậy, sau đó sư huynh phải sử dụng thanh kiếm không thuận tay. Kết quả là thất bại toàn tập.

Player: Vì không chập nhận được sự thật ấy, nên đã quỳ gối mà khóc lớn.

Paimon: Chua xót quá đi... Anh ấy nhất định rất thích sư muội phải không?

Player: Cuối cùng... sư huynh phải cưới sư muội trước sự chứng kiến của mọi người.

Paimon: Thì ra kẻ thua cuộc phải lấy sư muội sao?!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Địch Hoa Châu...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn có biết cỏ lau ở Địch Hoa Châu là một vật liệu làm giấy thường thấy không?

Paimon: Ruột cọng lau được dùng làm bút, phần rỗng của cọng lau làm sáo, ở Liyue sáo cũng là biểu tượng phong nhã đó.

Paimon: Cả nghìn năm qua rất nhiều hiệp khách lẫn kiếm sỹ đều chọn phương thức quyết đấu bằng tiếng sáo.

Paimon: Hoa lau mọc càng nhiều thì càng nho nhã, nhưng mà những nơi như vậy nước cũng rất sâu.

Paimon: Vì vậy rất nhiều người sau khi tỷ thí sa chân rớt xuống nước mà chết đuối...

Player: Có thể học được gì từ câu chuyện này thế?

Paimon: Đừng có đánh nhau!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Chim Quân Tử"...
Unlock Condition???
#Paimon: Nghe nói người Liyue gọi hạc là loài "chim quân tử".

Player: Sao lại vậy?

Paimon: Tôi cũng không rõ...

Player: Vậy để tôi kể câu chuyện "Hạc tiên báo ơn" nhé.

Player: Trước kia có một thư sinh vô cùng lương thiện đã cứu sống một con hạc tiên bị rơi vào nguy hiểm.

Player: Sau này, trong một đêm tuyết lạnh, xuất hiện một cô gái xinh đẹp đến nhờ tá túc.

Player: Cô nương ấy lấy thanh trọng kiếm sau lưng đưa cho thư sinh, đốc thúc anh ngày đêm luyện võ.

Paimon: Í?

Player: Thư sinh sau khi luyện tập thuần thục võ thuật đã cùng cô gái hành tẩu giang hồ, làm việc trượng nghĩa.

Player: 10 năm sau, hạc tiên biến thành người quân tử đến báo ân, thế nhưng cặp đôi lữ hiệp ấy đã quy ẩn giang hồ...

Player: Đây chính là câu chuyện "Công tử báo ơn, 10 năm quá muộn".

Paimon: Ủa là sao?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Tuyệt Vân Gián...
Unlock Condition???
#Player: Tương truyền Tuyệt Vân Gián là vùng đất tiên ở.

Paimon: Là nơi tiên sống sao, woa!

Player: Biết đâu ở trên đỉnh núi cao xuyên mây nào đó lại gặp được tiên nhân nhỉ.

Paimon: Woa, được gặp tiên nhân!

Player: Ủa nhưng mà tiên nhân thì giao tiếp thế nào nhỉ?

Paimon: Woa, làm sao có thể giao tiếp được nhỉ!

Player: Hửm? Thực phẩm dự trữ này sắp hỏng rồi sao? Phải nhanh chóng ăn mới được...

Paimon: Ối ối ôi... Thật ra la lớn là có thể giao tiếp được nhỉ.

Player: Cái này phù hợp với Hilichurl hơn là tiên nhân đó...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Thần "khế ước"...
Unlock Condition???
#Player: Thật không ngờ Nham Thần lại ký "khế ước" với Băng Thần.

Player: Nội dung của khế ước là gì vậy...

Paimon: Tôi nghĩ rằng, cho dù là ai đi chăng nữa cứ giao dịch với "Nữ Hoàng Băng Giá" là sẽ không an toàn!

Player: Quả là vậy...

Player: Nhưng mà Morax là vị thần hiểu rõ về "khế ước" nhất...

Player: Ngài ấy chắc chắn sẽ nghĩ tới điều này.

Paimon: Morax dường như là người rất tự tin, còn gọi nó là "khế ước chấm dứt mọi khế ước"...

Player: Cuối cùng chúng ta có thể nhìn ra chân tướng... Và kết cục.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Thần Dụ của Liyue...
Unlock Condition???
#Paimon: Thật ra, Nham Vương Gia rất thích cải trang vi hành, còn lại mỗi năm chỉ có một lần chính thức giáng trần mà thôi.

Paimon: Điều này rất khác so với các vị thần khác, Nham Vương Gia có ngụ ý gì chăng?

Player: Có lẽ tôi đã đoán được nguyên do rồi...

Player: Bạn xem mỗi năm chỉ ban Thần Dụ một lần mà đã khiến bao nhiêu người dân Liyue lay động.

Player: Người dân tuân theo thần dụ, từ đó suy luận ra vô số những "lời ngụ ý"...

Player: Nếu như Thần Dụ ngày nào cũng ban ra thì Liyue sẽ biến thành vùng đất thế nào?

Paimon: Hả!

Paimon: Tôi hiểu rồi, nếu như vậy thì người dân nhất định sẽ thu thập những món ngon mà Nham Vương Gia yêu thích rồi ngày ngày cung phụng cho ông ấy!

Paimon: Nếu mọi người đều moi được Mora từ tay Morax thì ai còn muốn làm ăn chân chính nữa chứ!

Player: Tuy là cách suy luận có phần ngô nghê nhưng mà đại khái là như vậy.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về đoàn mạo hiểm Benny...
Unlock Condition???
#Paimon: Nếu như phải hợp tác cùng "đoàn mạo hiểm Benny" thám hiểm Bí Cảnh thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng.

Paimon: Bí Cảnh là vùng đất nguy hiểm, trước khi xuất phát phải kiểm tra đồ dùng, dụng cụ, nhiều lần, không được lơ là.

Paimon: Tôi nghe phía Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm thống kê những Bí Cảnh này có 463 kiểu chết khác nhau...

Paimon: Nếu như Bennett chẳng may hại chết bạn thì lương tâm của tôi và anh ấy sẽ rất cắn dứt!

Player: Tại sao có mỗi mình tôi chết vậy?

Paimon: Theo thống kê, vì tôi biết bay nên có thể tránh khỏi 322 cách chết khác nhau!

Player: Đột nhiên tôi không muốn đi thám hiểm Bí Cảnh nữa rồi...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Bennett...
Unlock Condition???
#Player: Tôi nghe nói ngài Albert là đội trưởng câu lạc bộ hâm mộ Barbara...

Player: Thường xuyên tạo ra các vết thương để đến tìm Barbara ở Giáo Đường.

Paimon: Tôi nghĩ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cần phải để ý tên này.

Player: Thế nhưng trong một tháng gần đây Albert phát hiện ra rằng... Bennett có số lần gặp mặt Barbara còn nhiều hơn ngài ấy gấp nhiều lần.

Player: Xét cho cùng về phương diện thương tật, Bennett có tài thiên phú...

Paimon: Đây là cuộc thi gây thêm phiền phức "cho Barbara" sao!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về thần tượng...
Unlock Condition???
#Paimon: Barbara rất được mọi người yêu quý.

Player: Thì cô ấy là thần tượng của Mondstadt mà.

Paimon: Thật ra... tôi cũng không hiểu "thần tượng" nghĩa là gì?

Player: Là một dạng nghề nghiệp, chỉ cần tỏ ra đáng yêu sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người đồng thời kiếm được rất nhiều Mora.

Paimon: Giống với vật may mắn phải không.

Player: Í có thể nói như vậy đi...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về quan hệ chị em...
Unlock Condition???
#Player: Mối quan hệ giữa Lisa và Amber có vẻ giống chị em.

Paimon: Ơ, tại sao?

Player: Amber thường giúp Lisa chạy việc vặt. Chị lười biếng bắt em gái chạy việc vặt là chuyện rất thường thấy...

Player: Nhưng bởi vì tôi và em gái tôi sinh cùng năm, nên phải oẳn tù tì để quyết định.

Paimon: Woa, nếu vậy thì bạn là em trai của tôi rồi!

Player: Tại sao?

Paimon: Tôi biết “bay” đó, thực tế thì người “chạy việc vặt” chỉ có một mình bạn thôi!

Player: Hả?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về bịt mắt của Kaeya...
Unlock Condition???
#Player: Paimon nhìn thấy bộ dạng của Kaeya khi không đeo bịt mắt chưa?

Paimon: Chưa từng á.

Player: Nói như vậy Kaeya quanh năm suốt tháng sẽ không bao giờ tháo bịt mắt...

Paimon: Hừm, Paimon thông minh đã biết vì sao rồi!

Player: Hửm?

Paimon: Chắc chắn là có bí mật gì đó!

Player: Bí mật?

Paimon: Bạn nghĩ xem Kaeya thường xuyên ra ngoài làm công việc.

Paimon: Chắc chắn vùng da dưới bịt mắt sẽ trắng tròn một khoanh luôn.

Player: Nếu mà gỡ bịt mắt xuống...

Paimon: Chắc chắn sẽ bị mọi người cười chê! Sau đó bị gọi bằng một cái tên khó nghe!

Paimon: Giống như "mặt mèo" chẳng hạn!

Player: Thật ra anh ta chưa kịp gỡ bịt mắt xuống đã có những biệt danh kỳ lạ rồi...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Diluc và Kaeya...
Unlock Condition???
#Paimon: Kỳ lạ...

Player: Sao vậy?

Paimon: Tại sao hai người Diluc và Kaeya dường như rất giống nhau, nhưng mối quan hệ lại không được tốt nhỉ?

Player: Hai người họ làm gì giống nhau?

Paimon: Kaeya là loại người quang minh chính đại nhưng thích chơi chiêu ngầm.

Paimon: Còn Diluc lại là người luôn đứng trong bóng tối làm việc quang minh chính đại.

Paimon: Có phải rất giống nhau không?

Player: Vẫn chưa hiểu giống nhau ở đâu.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về đơn vị chiến đấu...
Unlock Condition???
#Player: Nếu 1 Hilichurl có thể đánh 3 Heo Rừng thì...

Player: Đội trưởng Jean và lão gia Diluc có thể đánh lại bao nhiêu Hilichurl chứ?

Paimon: Theo ý kiến của mọi người trong thành Mondstadt thì đội trưởng Jean là người lợi hại nhất.

Player: Tôi nghĩ nếu Diluc ra tay trước thì chắc chắn đội trưởng Jean sẽ không thể hóa giải được.

Paimon: Đội trưởng Jean chắc chắn hóa giải được.

Player: Không thể nào.

Paimon: Kỹ Năng Nộ của đội trưởng Jean vô cùng mạnh.

Player: Nhưng mà "khu vực ấy" cũng tăng sức mạnh cho Diluc.

Paimon: Đội trưởng Jean không cần dùng Vision cũng có thể đánh bại Diluc.

Player: Diluc chỉ cần dùng "Đại kiếm tân thủ" là có thể...

Paimon: Hứ...

Player: Haizz...

Player: Thật là vô vị quá đi.

Player: Bọn họ đều chiến đấu vì Mondstadt, chắc chắn sẽ không đánh nhau đâu.

Paimon: Thế nên tôi nghĩ cần dùng Hilichurl làm đơn vị đo sức mạnh.

Paimon: Paimon có thể đánh 1/5 con Heo Rừng nhé.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Razor...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn biết bút lông không?

Player: Dùng lông của động vật làm thành bút, có thể viết chữ được phải không?

Paimon: Đúng rồi! Nghe nói bút lông được thương nhân Liyue bán giá rất cao!

Player: Paimon cũng muốn làm bút lông sao?

Paimon: Uhm! Nhưng mà sói hung hăng lắm, hay là chúng ta bứt của Razor làm bút lông đi!

Paimon: Lông của Razor vừa dày vừa tốt chắc chắn sẽ tạo ra được loại bút thượng đẳng! Khi ấy chúng ta sẽ kiếm được món hời lớn!

Player: Loại bút làm ra từ những sợi lông ấy chắc chắn là nhiễm điện, không thể dùng được.

Player: Hơn nữa Razor không phải là sói, bút lông sói không phải làm từ lông của loài sói đâu...

Paimon: Í, vậy tại sao lại gọi là bút lông sói!

Player: Bạn thử nghĩ xem Hồ Rượu Trái Cây nhưng làm gì có rượu phải không.

Paimon: Ồ, nói cũng có lý~
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Klee...
Unlock Condition???
#Paimon: Klee là một đứa trẻ rất thú vị.

Paimon: Mọi người trong đội kỵ sĩ đều thích cô ấy, nếu nói mọi người quá sủng ái cô ấy thì cũng chả sai.

Player: Paimon và Klee thì ai là người mạnh nhất nhỉ?

Player: Hả, nhớ ra rồi, Paimon không phải là vật may mắn, Paimon là...

Paimon: Hừm, nhìn khẩu hình miệng của bạn là tôi biết định nói gì rồi. Trò đùa đùa quá nhiều lần sẽ không còn buồn cười đâu.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về hầu gái vạn năng trong truyền thuyết...
Unlock Condition???
#Paimon: Góc chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đến rồi!

Player: Chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống?

Paimon: Ở Mondstadt, nếu đồ vật không thể sửa hoặc giặt sạch thì...

Paimon: Nếu gặp phải tình huống bản thân không thể giải quyết được thì phải hét thật lớn:

Paimon: "NOELLE!"

Paimon: Tất cả mọi chuyện phiền lòng đều có thể giải quyết trong chốc lát.

Player: Thì ra đây là góc chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống ư? Thật hay quá, học thêm được nhiều điều mới...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Fischl...
Unlock Condition???
#

Paimon: Fischl đem đến cho mỗi người một cảm giác khác nhau.

Player: Ví dụ như?

Paimon: Ví dụ như luôn hành động cùng với một con quạ biết nói.

Player: Í, vậy tôi với Paimon cũng giống vậy nè.

Player: Có điều Oz còn có thể làm phiên dịch cho Fischl. Còn Paimon thì... Uhm...

Paimon: Sao cơ? Tôi lợi hại hơn con quạ đen đó lắm!

Player: Ví dụ như?

Paimon: À... ừm... ví dụ như tôi không cần cánh vẫn có thể bay được!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về thú cưng...
Unlock Condition???
#Player: Mỗi lần nhắc đến Fischl cô ấy đều nói mình là "người đến từ thế giới khác"...

Player: Về điểm này rất giống với tôi, vì đều đem theo thú cưng.

Paimon: Thú cưng? Không đúng, không đúng...

Player: Chỉ khác nhau ở chỗ, chú quạ của Fischl "Oz"... Vừa kool ngầu vừa nho nhã lễ độ.

Player: Quan trọng hơn đó là có khả năng quan sát và chiến đấu, giúp đỡ cô ấy rất nhiều.

Player: Nếu có thể thương lượng với Fischl trao đổi thú cưng thì tốt biết mấy? Một hai tuần chẳng hạn.

Paimon: Bạn không hỏi ý kiến của tôi trước sao?!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Beidou...
Unlock Condition???
#Paimon: Làm thế nào mới có thể biến thành người giống đại tỷ Beidou vừa có kool ngầu vừa có sức ảnh hưởng nhở!

Player: Phải có tầm hiểu biết nhất định mới có thể làm được điều đó...

Paimon: Cùng với bạn đi du lịch khắp nơi, tôi được gặp rất nhiều thứ rồi đó!

Player: Cần phải trải qua khó khăn và hiểm trở...

Paimon: Paimon suýt chút nữa là ặc ặc chết đuối rồi đó...

Player: Luôn phải cổ vũ người xung quanh không ngừng cố gắng...

Paimon: Uhm đúng rồi! Paimon luôn cổ vũ bạn đó.

Player: Phải nhìn nhận vấn đề một cách chín chắn...

Paimon: Ê! Ý của bạn là Paimon không có khả năng đó phải không?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Ningguang...
Unlock Condition???
#Paimon: Phải làm thế nào mới có thể biến mình trở thành người giàu có như Ningguang nhỉ!

Player: Ấn tượng của bạn về Ningguang chỉ dừng ở mức có rất nhiều tiền thôi sao...

Paimon: Còn có "Quần Ngọc Các" siêu to khổng lồ! Có điều nơi ấy cũng được xây dựng bằng Mora còn gì.

Player: Vậy thì bạn phải có được cái đầu thông minh, sáng suốt...

Paimon: Paimon rất có tài trong việc đặt biệt danh cho người khác!

Player: Phải am hiểu quy luật vận hành của thị trường...

Paimon: 1 phần Bánh Người Cá 1025 Mora, trời có mưa cũng không được giảm giá.

Player: Phải có khả năng xử lý công việc vượt trội...

Paimon: Làm thế nào mới có thể trở thành bạn của người có nhiều tiền nhỉ?

Player: Mới nói đến đây mà đã nhụt chí rồi sao?!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc Qiqi là cương thi...
Unlock Condition???
#Paimon: Qiqi... Có cần hút máu không nhỉ?

Player: Ma cà rồng mới hút máu, còn Qiqi là cương thi.

Paimon: Thế thì các khớp của cô ấy có bị rơi ra không nhỉ?

Player: Thi thể của người đã chết mới như vậy, cương thi thì không.

Paimon: Không hổ danh là Nhà Lữ Hành rất am hiểu mọi chuyện!

Paimon: Vậy thì cương thi có thể làm được chuyện gì đặc biệt không?

Player: Có thể tập thể dục dụng cụ?

Paimon: Uhm, nói rất đúng! Vậy thì ai có thể tập thể dục dụng cụ đều là cương thi!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc bay lượn...
Unlock Condition???
#Paimon: Cùng Paimon học cách bay đi!

Paimon: Bắt đầu nào 1,2,3!

Player: Hả, sao mất tiêu rồi.

Player: Ngồi đây nghỉ một chút vậy, đằng nào cũng mệt rồi...

Player: Tâm hồn của tôi sẽ bay cùng bạn đó... Hí hí...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Slime...
Unlock Condition???
#Paimon: Player, bạn thích loại Slime nào nhất?

Player: Slime Hỏa. Ở gần sẽ cảm thấy nóng ấm, mùa đông sẽ rất cần thiết.

Paimon: Về tính thực dụng thì không hổ là Nhà Lữ Hành.

Player: Paimon thì sao?

Paimon: Tôi đều thích! Tất cả đều rất ngon!

Player: Ngon...

Paimon: Dùng Slime lắc lắc lục cục chế thành món thức uống đặc sắc, chính là "giai điệu đặc biệt Paimon"!

Player: Được, được rồi...

Player: Vậy thì xếp Paimon xuống sau một cấp trong thực phẩm khẩn cấp.

Paimon: Tôi hy vọng mình không có thứ tự xếp hạng đó!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Hilichurl...
Unlock Condition???
#Player: Hình như chúng mình đối xử với Hilichurl có phần không tốt?

Paimon: Đúng vậy... Nhiều lúc chúng ta giống như những đứa trẻ thích đùa nghịch một chút với tổ ong vậy.

Player: Hử... Chỉ "đùa nghịch một chút" thôi sao?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Tộc Thích Ngủ"...
Unlock Condition???
#Player: Cái tên "Tộc Thích Ngủ" của Hilichurl thật là kỳ ha.

Paimon: Tộc Thích Ngủ là tộc Hilichurl sẵn sàng ngủ mỗi khi có thể.

Paimon: Nghe nói bọn chúng có chiếc giường làm từ da thú vô cùng mềm mại, bạn muốn nằm thử xem thế nào không.

Player: Paimon không muốn nằm sao?

Paimon: Tôi có thể vừa bay vừa ngủ! Không khí luôn là chiếc giường êm ái nhất. Hí hí, ghen tị chưa?

Player: Có chút...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Tộc Thích Thịt"...
Unlock Condition???
#Player: Cái tên "Tộc Thích Thịt" của Hilichurl thật là kỳ ha.

Paimon: Tộc Thích Thịt là tộc Hilichurl thường xuyên cúng bái theo định kỳ. Lế hiến tế của họ rất hoành tráng đó.

Player: Chúng cầu những gì vậy?

Paimon: "Ngày ngày được ăn thịt"! Có phải đây là một ước nguyện đáng ngưỡng mộ không?

Player:...Đáp án đúng là không nằm ngoài dự đoán.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Tộc Nhật Thực...
Unlock Condition???
#Player: Cái tên "Tộc Nhật Thực" của Hilichurl thật là kỳ ha.

Paimon: Tộc Nhật Thực là tộc Hilichurl thần bí.

Paimon: Đám người Hilichurl đó luôn vẽ những hình thù gọi là "Ký Hiệu Nhật Thực".

Paimon: Thế nhưng nghe nói chỉ có Phù Thủy trong Tộc Nhật Thực mới biết ý nghĩa thực sự của những ký hiệu đó...

Player: Mặt trời... bị che khuất...

Paimon: Hửm? Player, bạn vừa rồi nói đến đâu ý nhở?

Player: Á, tôi đang hỏi bạn hôm nay phải nấu món canh thịt gì.

Paimon: Sao tự nhiên chuyển chủ đề vậy. Bạn là Hilichurl của "Tộc Thích Thịt" sao?. Để xem nào, tôi muốn ăn thịt heo rừng! Cảm ơn!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về tài phú...
Unlock Condition???
#Paimon: Cơ thể của Paimon... Có chút khó chịu...

Player: Sao vậy?

Paimon: Đã rất lâu rồi Paimon chưa được dùng tay mở kho báu, cứ như vậy thì... E rằng...

Player: Cứ như vậy e rằng bạn sẽ có ngày bị chiếc bẫy đáng giá 1 Mora bắt mất đó.

Paimon: Paimon biết bay mà, làm sao có thể mắc thứ bẫy rẻ tiền đó được.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc béo lên...
Unlock Condition???
#Paimon: Hú hú, gần đây được ăn rất nhiều món ngon.

Paimon: Mỗi khi được ăn đồ ngon, cảm giác mệt mỏi chẳng mấy chốc mà tan biến.

Player: Hử... Nếu bị béo phì thì Paimon còn bay được nữa không?

Paimon: Hừm! Tôi không thể nào béo được!

Player: Hửm thật sao...

Paimon: Đúng vậy, vì thế tôi phải ăn thật nhiều, thật nhiều hơn nữa!

Player: Xét từ góc độ là thực phẩm dự trữ, ăn mà không tăng trọng là điều không thể chấp nhận được?

Paimon: Ê, không lẽ bạn còn có loại thực phẩm dự trữ nào khác sao?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "kiểu của mèo" và "kiểu của chó"...
Unlock Condition???
#Paimon: Giữa chó và mèo, bạn thích loài nào hơn?

Player: Tôi thích nhất là bé Paimon đó!

Paimon: Câu trả lời không hợp lệ...

Paimon: Í, sai rồi. Paimon không phải là thú cưng!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về âm thanh của biển...
Unlock Condition???
#Paimon: Nghe nói ghé sát ốc biển vào tai, ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của sóng!

Player: Bạn cũng muốn thử sao?

Paimon: Không cần phải thử! Tôi vừa mới làm rồi!

Player: Vậy sóng có nói gì cho bạn nghe không?

Paimon: Sóng nói đã đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay tôi muốn ăn "Bánh Người Cá"
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về oẳn tù tì...
Unlock Condition???
#Paimon: Bây giờ chỉ muốn ăn ngon! Nhưng lại không muốn đi mua...

Player: Hay là chơi oẳn tù tỳ quyết định ai là người đi mua đi?

Paimon: Uhm uhm, ý hay đó!

Player: Vậy thì oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.

Paimon: "Vòi rồng siêu cấp Paimon cuốn bay tất cả"!

Player:...Cái gì vậy trời?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về cách thư giãn...
Unlock Condition???
#Paimon: Gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, có cách nào thư giãn cơ thể không?

Player: Đi ngủ?

Paimon: Chán lắm, còn cách khác không.

Player: Đọc sách?

Paimon: Đọc sách là đầu sẽ quay cuồng, cách khác đi.

Player: Nói chuyện với bạn bè?

Paimon:... Ồ.

Paimon: Nhưng mà chúng mình đang thảo luận vấn đề cần phải suy nghĩ nhỉ.

Paimon: Nếu không phải nghĩ nữa chắc chắn có thể thư giãn.

Player: Nhà triết học nổi tiếng Teyvat Paimon đã phát minh ra "mệnh đề mẫu thuẫn" ngay trong thời khắc này.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về sự khác biệt trong ẩm thực...
Unlock Condition???
#Player: Món ăn Liyue không giống ở Mondstadt.

Player: Các món cay dường như không xuất hiện trên bàn ăn ở Mondstadt.

Paimon: Uhm đó là cái người ta thường gọi là "khác biệt văn hóa" đó.

Paimon: Ơ... nhưng mà sao Slime ở Mondstadt đều có một vị giống nhau nhỉ?

Player: Là vì bạn chỉ có biết một cách chế biến thôi đó...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc cất giữ tiền...
Unlock Condition???
#Paimon: Túi đựng của "Chồn Đạo Bảo" có nhiều Mora thật đấy!

Player: Uhm đúng vậy, loài chồn này có bản tính thu thập những món đồ phát sáng.

Paimon: Nghe nói trước kia "Chồn Đạo Bảo" có liên quan đến "Đạo Bảo Đoàn"...

Player: Nhắc đến việc thích thu thập những đồ vật phát sáng, loài quạ đen cũng thuộc nhóm này.

Paimon: Không biết Oz có giấu Fischl thu thập một hòm Mora không nhỉ.

Player: Nói như vậy thì Paimon cũng vậy...

Player: Không biết Paimon có...

Paimon: Í, bạn đừng có qua đây. Dưới đế giày tôi không có tiền đâu!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về câu chuyện mạo hiểm...
Unlock Condition???
#Player: Paimon, bạn có xem "Vera Sầu Muộn" chưa?

Paimon: Nghe quen thế!

Player: Quyển sách đó nổi tiếng lắm, nghe nói nhờ nó mà tác giả kiếm được một mớ...

Paimon: Haiz, mình cũng muốn kiếm nhiều thật nhiều Mora.

Paimon: Ừ... Quyết định rồi! Mình cũng phải viết một quyển sách phiêu lưu!

Player: Chuyến phiêu lưu của bé Paimon?

Paimon: Đúng! Chuyện về người lữ hành dũng cảm đánh bại ma long, giải cứu thế giới...

Paimon: Sau đó cùng bạn đồng hành đáng tin ăn mười phần cà rốt hầm thịt thơm ngon!

Player: Mười phần?

Paimon: Ừ! Kết cục phải thập toàn thập mỹ thì người ta mới đọc chứ!

Paimon: Quyết định vậy đi! Tên của quyển sách này sẽ là "Niềm vui của thiếu nữ Paimon".

Player: Ể?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về ác mộng...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn từng mơ giấc mơ nào vô cùng khủng khiếp chưa?

Player: Có chứ, tôi từng mơ thấy mình rơi xuống một hố đen vô tận...

Player: Mà lại không mang theo Phong Chi Dực.

Paimon: Woa...

Player: Còn mơ thấy em gái cứ tiến về phía trước không ngoái đầu lại nhìn, tôi có đuổi theo thế nào cũng không theo kịp.

Player:...Em ấy còn nói tôi "quá trễ rồi".

Paimon: Ồ...

Paimon: Khác xa với giấc mơ của tôi.

Paimon: Tôi mơ thấy mình bị Slime siêu to khổng lồ nuốt vào bụng, thật là giấc mơ khủng khiếp.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "tiên linh"...
Unlock Condition???
#Player: Những "Tiên Linh" theo đuổi báu vật là từ đâu tới vậy?

Paimon: Không biết chừng từ đất chui lên hay từ cây rơi xuống nữa?

Paimon: Tuy không rõ nguồn gốc, nhưng "Tiên Linh" có những thứ tốt!

Player: Nhưng... sao mỗi khi chúng đến gần báu vật lại toát ra bầu không khí đầy đau thương chứ?

Paimon: Hử?

Player: Không có gì, chắc là do tôi nghĩ nhiều.

Paimon: Haizz... Nếu bạn không cần báu vật thì cứ đưa cho Paimon giữ hộ! Tôi không thu phí đâu!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về người có ấn tượng sâu xắc...
Unlock Condition???
#Paimon: Thời gian gần đây, có người nào để lại ấn tượng sâu sắc với bạn không?

Paimon: Đối với tôi thì người đó chính là Sara.

Player: Timmie.

Paimon: Tại sao lại là Timmie?

Player: Thời gian gần đây mỗi lần ăn Gà Nấu Hoa Ngọt là tôi lại nhớ đến khuôn mặt của em ấy... Sau đó không muốn ăn thịt nữa.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "ngôn ngữ"...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn học những điều mới thật là nhanh đó.

Paimon: Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã hiểu được ngôn ngữ Teyvat.

Player: Là nhờ có Paimon giúp đỡ đó.

Paimon: Ahihi...

Player: Từ nay về sau, khả năng đặt biệt danh... Vớ vẩn lại được nâng tầm lên nữa đó.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về chủng loại của Paimon...
Unlock Condition???
#Player: Loài quái thú nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn?

Paimon: Quái vật sao... Xem nào... Thủ Vệ Di Tích?

Player: Thủ Vệ Di Tích được tính là quái vật sao? Nên coi chúng thuộc nhóm "cơ quan" chứ...

Paimon: Những thứ gây phiền phức cho con người và cần được xử lý, tôi đều coi chúng là "quái vật" đó?

Paimon: Cũng giống như những thứ lấy được từ săn bắn đều gọi là "vật phẩn săn bắn" đó.

Player: Thì ra là vậy... Như vậy thì tôi biết Paimon thuộc nhóm nào rồi.

Paimon: Í? Là sao?

Player: Paimon thuộc họ nhà "cá" vì được câu lên.

Paimon: Hử?

Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về cách thu lại vũ khí...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn có thể biểu diễn tiếp không? Chính là cái vừa rồi đó!

Player: Cái nào cơ?

Paimon: Chính là... "Xoẹt" một cái vũ khí biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng đó!

Player: Cái đó ư... Chắc bạn nhìn thấy rất nhiều lần rồi chứ nhỉ?

Paimon: Nhưng tôi không rõ nguyên lý ra sao, bạn có thể giải thích không?

Player: Vậy thì bạn có thể giải thích cho tôi vì sao đột nhiên bạn xuất hiện trước mặt người khác rồi đột nhiên lại biến mất được không?

Paimon: Cái này hình như tự nhiên sinh ra đã có, không biết nói làm sao...

Player: Thực ra thu hồi vũ khí cũng cùng một nguyên lý như vậy.

Player: Đó là biểu tượng của tình bạn.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về rương báu...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn nhìn nhận thế nào về "rương báu"?

Player: Tôi luôn tin rằng... Đó là những món đồ được các Nhà Lữ Hành vĩ đại để lại.

Player: Mỗi khi mở rương báu rồi nhìn vào những món đồ trong đó, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của những người trước kia...

Paimon: Đó là thứ cảm xúc được tăng exp mạo hiểm phải không!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về mắt...
Unlock Condition???
#Paimon: Hãy nhìn vào mắt tôi!

Player: Sao vậy?

Paimon: Nghe Kaeya nói, con mắt chính là thứ sẽ bán đứng bản thân.

Paimon: Chỉ cần nhìn vào mắt của người đối diện là biết được họ đang nói thật hay nói dối.

Player: Uhm...

Paimon: Tôi rất thích món Bánh Người Cá.

Player: Quả đúng là lời nói thật. Bởi vì hễ là thứ ăn được, bạn đều thích.

Paimon: Ahihi.

Player: Nhắc đến điều này đột nhiên nhớ, thứ lần trước khiến bản thân tràn đầy nhiệt huyết là...

Paimon: Là thứ gì?

Player: Thủ Vệ Di Tích. Thật khiến người ta muốn chọc nó một cái...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc bắt chước người khác...
Unlock Condition???
#Paimon: Ai ya... Chán chết đi được... Không có chút hứng thú nào...

Player: Trong lúc rảnh rỗi chúng mình bắt trước điệu bộ của những người trong Đội Kỵ Sĩ đi?

Paimon: Í...? Như thế thì hơi bất lịch sự?

Player: Haha, tốt lắm. Giờ đã rèn luyện được đức tính "cung kính" của kỵ sĩ rồi.

Paimon: Ê, sao vẫn chưa bắt đầu chơi vậy!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về việc quay số may mắn...
Unlock Condition???
#Paimon: Ọc ọc ọc...

Player: Í, là bồ câu ư?

Paimon: Không phải đâu, là do tôi đói đó.

Paimon: Bây giờ phải chọn một Nhà Lữ Hành, sai đi làm 1 phần Thịt Nướng Mật Ong cho tôi mới được.

Paimon: Không biết Nhà Lữ Hành nào có được may mắn ấy nhỉ?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố I
Huh!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố II
Hah!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố III
Phong Nhẫn!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố IV
Huh!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố V
Xuống!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố VI
Thiên Thạch!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố VII
Ha!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố VIII
Tiếp chiêu!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nguyên Tố IX
Sấm chớp!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ I
Hyah!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ II
Biến mất đi.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ III
Hãy để gió cuốn đi.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ IV
Haah!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ V
Run rẩy nào!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ VI
Hóa thành tro nào.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ VII
He!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ VIII
Sấm sét!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Kỹ Năng Nộ IX
Tiếng trống thiên lôi!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Ngã Xuống I
Đây...không phải kết thúc...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Ngã Xuống II
Thế giới... đã từ chối ta sao?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Vào Đội I
Lần này lại gặp cái gì đây?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Vào Đội II
Thế giới, chứa đầy ẩn số...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Vào Đội III
Việc cần phải làm, còn rất nhiều.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về lệnh truy lùng Vision...
Unlock Condition???
#Paimon: Nói đến việc lớn dạo gần đây của Inazuma, thì chắc chắn là Truy Lùng Vision rồi.

Paimon: Nhưng mà bạn không có Vision, nên không lo bị tịch thu.

Paimon: Nhưng ngược lại nếu bị Hiệp Hội Tenryou bắt được, Player cũng không có Vision giao ra để giữ mạng...

Player: Mình có thể nói với họ rằng, Paimon là Vision của tôi.

Paimon: Paimon đúng là tiện dụng... phải không!

Player: Yên tâm đi, mình không giao Paimon ra đâu.

Paimon: Vậy còn được.

Player: Sau đó mình và Paimon chắc sẽ cùng vào tù, cùng bị xử tử...

Paimon: Hm... nếu như vậy thật thì hãy cứ giao Paimon ra đi...

Paimon: ...Ủa mà đợi chút, ngay từ đầu không để bị bắt là được rồi mà!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về quân kháng chiến...
Unlock Condition???
#Paimon: Phải có ý chí kháng chiến mới được gia nhập Quân Kháng Chiến!

Paimon: Nếu như vậy thì Paimon cũng sẽ được làm Quân Kháng Chiến!

Player: Paimon cũng có ý chí kháng chiến sao?

Paimon: Đó giờ Paimon luôn một lòng một dạ chống lại số phận bị áp bức mà!

Player: Vậy thì Paimon chắc sẽ không thể gia nhập Quân Kháng Chiến đâu.

Paimon: Tại sao? Vì điều mà chúng ta chống lại không giống nhau ư?

Player: Là vì sự phản kháng của Paimon đó giờ đều không có tác dụng...

Paimon: Huhu, quá đáng thật!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Pháo Kamuijima
Unlock Condition???
#Paimon: Pháo Kamuijamo, Pháo Kamuijama, Pháo Kamuijima, Pháo Kamumama...Éc, tên khó đọc ghê.

Player: Paimon đang đọc gì vậy??

Paimon: Cái này nè. Quân Shogunate xây dựng vũ khí cực lợi hại để bảo vệ Tatarasuna.

Paimon: Pháo Kamuijima!

Player: Xem ra rất mạnh... nhưng lần trước khi chúng ta đến Tatarasuna hình như không thấy nó hoạt động.

Paimon: Nghe nói là do quân kháng chiến cũng biết là rất mạnh nên trước khi khai chiến đã đột kích nơi đây rồi.

Paimon: Nhưng mà đại bác... này cần đạn pháo đặc biệt hoặc là nguyên tố Lôi để khởi động, phía quân kháng chiến cũng không thể dùng được.

Paimon: Tốn công sức lớn như vậy để xây binh khí, không biết lợi hại cỡ nào nhỉ? Thật tò mò quá đi...

Player: Tôi cũng biết một chút về Nguyên tố Lôi.

Paimon: Đúng nhỉ! Nhưng mà gần đây dường như không có đạn pháo thích hợp...

Paimon: Ủa? Nhìn Paimon làm gì? Ê...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Taroumaru...
Unlock Condition???
#Paimon: Tính ra, khi chúng ta vừa đến Phòng Trà Komore vẫn tưởng Taroumaru biết nói chuyện chứ...

Player: Paimon có vẻ như có chút buồn nhỉ?

Paimon: Đúng vậy, nếu Taroumaru biết nói thì chắc sẽ nói những chuyện rất hay ho!

Player: Ví dụ như chuyện gì?

Paimon: Ví dụ như... "Thoma, ngươi trốn ở đây che tầm nhìn của ta quá, gâu!"

Player: Ừa, hợp lý đấy.

Paimon: Ví dụ như... "Kozue, trước khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, ngươi sẽ mãi mãi không được giải thoát, gâu gâu!"

Player: Paimon thật sự tin vào chuyện Kozue nói mình bị hợp đồng thần bí bắt ép làm việc trong tiệm thật à...

Paimon: Ý! Còn nữa, nghĩ ra rồi. Cái này được nè...

Paimon: "Vị khách tên Paimon này thật dễ thương, lanh lợi, nên miễn tiền ăn mỗi ngày, gâu gâu!"

Player: Đây là lời của Paimon nói thì có.

Paimon: Hihi...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Gorou...
Unlock Condition???
#Paimon: Ừ...

Player: Paimon đang buồn phiền chuyện gì vậy?

Paimon: Player còn nhớ đôi tai mềm mượt của Gorou không?

Paimon: Paimon rất muốn có một cái... hoặc là có cặp sừng xinh xinh như Ganyu cũng được.

Paimon: Player có cách gì không?

Player: Để tôi tìm xem... Í, đây rồi.

Paimon: Thật hả Player? Paimon biết bạn là người đáng tin nhất mà!

Player: Tèn ten - "Cá Voi Monoceros Một Sừng"!

Paimon: Paimon không lấy thứ này!

Paimon: Haiz... nhưng mà nghĩ kỹ thì Gorou không chỉ có đôi tai mềm, còn có cái đuôi nữa...

Player: Tèn ten - "Đuôi Boreas"!

Paimon: Đã nói là không cần rồi mà! Với lại hai cái này kết hợp lại rất là kỳ!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về xuất bản tiểu thuyết...
Unlock Condition???
#Paimon: Inazuma là nơi có chỗ chuyên xuất bản tiểu thuyết như Nhà Xuất Bản Yae đó!

Paimon: Thậm chí còn có những cuộc thi nữa, hay thật!

Player: Vậy thì bản thảo "Niềm vui của thiếu nữ Paimon" mà Paimon viết trước kia có thể nộp vào đây rồi nè.

Paimon: À, cái đó, bản viết tay đã bị mất trên đường chúng ta đến Inazuma rồi...

Player: ...Thế à? (Lườm...)

Paimon: Thôi được rồi, Paimon thừa nhận là Paimon vẫn chưa bắt đầu viết.

Paimon: Nhưng điều này không trách Paimon được! Thật ra Paimon rất muốn viết, nhưng hôm trước cây bút của Paimon bị gãy, hôm kia tay của Paimon bị chuột rút, hôm qua chân của Paimon bị đau, hôm nay... à... hôm nay Paimon đói bụng!

Player: Không chừng quyển "Mười vạn lý do chậm trễ của Paimon" sẽ hoàn thành nhanh hơn quyển "Niềm vui của thiếu nữ Paimon" đó.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Kaedehara Kazuha...
Unlock Condition???
#Paimon: Kazuha là một người rất cởi mở.

Player: Đúng vậy, hình như anh ấy thường đi một mình.

Paimon: Đi một mình, lắng nghe âm thanh vạn vật trong tự nhiên dường như cũng rất tuyệt...

Paimon: Player, bạn đừng nói là bạn cũng muốn lén đi phiêu lưu một mình nhé?

Player: Làm gì có, mình sẽ mãi đi chung với Paimon bé nhỏ thôi.

Paimon: Vậy thì tốt quá rồi. Vậy... Hihi, cái này cho bạn...

Player: "Chi tiêu ăn uống tháng này"... Tổng cộng nợ 300 nghìn Mora?!

Paimon: Ê ê, Player, bạn đi đâu đó?

Player: Tôi đột nhiên cảm thấy đi một mình cũng tốt lắm.

Paimon: Đừng mà! Đợi tôi với...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Kamisato Ayaka...
Unlock Condition???
#Paimon: Ừm... Ừm...

Player: Paimon, hôm nay nhìn nghiêm nghị vậy.

Paimon: Vì Paimon đang suy nghĩ chuyện rất nghiêm túc.

Paimon: Trước kia Paimon rất hâm mộ cuộc sống của những nhà giàu vì có lượng Mora xài không hết và có thức ăn không bao giờ cạn...

Player: Ừ, đấy đúng là những thứ mà Paimon thích.

Paimon: Nhưng mà sau khi quen Ayaka, Paimon phát hiện cuộc sống của đại tiểu thư cũng rất cực khổ.

Paimon: Cần gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm của gia tộc, cố gắng hết sức hoàn thành công việc mới có thể hưởng thụ cuộc sống bản thân trong thời gian ngắn ngủi.

Paimon: Bình thường Ayaka cực khổ như vậy, thì cần phải thư giãn nhiều hơn mới phải...

Paimon: Đúng vậy! Lần sau nếu có hoạt động tế lễ nữa, chúng ta sẽ mời Ayaka đi cùng nhé?

Paimon: Chúng ta mời thì Ayaka chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ, hihi.

Player: Ừ, tôi cũng rất muốn đi tế lễ lần nữa với cô ấy.

Paimon: Vả lại, chỉ cần có Ayaka đi cùng thì toàn bộ phí ăn chơi của chúng ta đều sẽ...

Player: ...Đây mới là mục đích chính của Paimon phải không...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về bắt chước Ayaka...
Unlock Condition???
#Paimon: Mỗi động tác của tiểu thư Ayaka đều toát lên sự cao quý.

Player: Đột nhiên muốn xem Paimon bắt chước Ayaka quá.

Paimon: À, để Paimon thử xem.

Paimon: "À, thì ra bạn chuyên tâm đi hái Nấm Rơm, là để làm Xiên Thịt Gà Nấm cho Paimon đó hả."

Paimon: "Thật dễ thương."

Player: Hoàn toàn không giống Ayaka. Nhưng mà cảm thấy...

Player: Cảm giác mà rõ ràng không phải Paimon nhưng lại cảm thấy nên là như vậy là cảm giác gì nhỉ...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về truyền thống tế lễ...
Unlock Condition???
#Paimon: Xem ra trong tế lễ tại Inazuma, mọi người có truyền thống đeo mặt nạ.

Paimon: Nhưng tìm khắp các tiệm đều không có cái phù hợp với kích cỡ của Paimon...

Player: Paimon rất muốn có mặt nạ của mình hả?

Paimon: Đương nhiên rồi! Trong không khí tế lễ mà không có mặt nạ thì cảm giác giống như trong Lễ Hội Hoa Gió mà không nhận được hoa vậy...

Player: Vậy để làm một cái cho Paimon.

Paimon: Woa... Player là người tốt bụng nhất!

Player: Ừ, hình dáng mặt nạ thì dùng... loại Slime mà Paimon thích nhất đi.

Paimon: Được đó, Slime Paimon!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Yoimiya...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn nghĩ tai của cha Yoimiya có vấn đề, có phải liên quan đến pháo hoa không?

Paimon: Do cứ chế tạo pháo hoa quanh năm, lại phải phóng thử pháo hoa, mỗi ngày đều phải nghe tiếng pháo hoa dẫn đến thính giác bị yếu đi...

Paimon: Woa! Vậy nếu Yoimiya nối nghiệp, có phải cũng sẽ mất thính giác như cha mình không...

Paimon: Không được, để tránh xảy ra chuyện này, phải mau mau nghĩ cách mới được!

Player: Paimon có đề nghị gì không?

Paimon: Hm... Ừm...

Paimon: Nếu Paimon bay phía sau Yoimiya, cứ dùng tay bịt tai cô ấy lại thì...

Player: Vậy thì Paimon sẽ không thể đi theo tôi nữa rồi.

Paimon: ...Không có Paimon, bạn sẽ không có hướng dẫn viên. Muốn Paimon rời khỏi là chuyện không thể nào!

Paimon: Nhưng mà Yoimiya... phải làm sao đây...

Player: Thật ra, lúc chế táo pháo hoa thì đeo tai nghe vào là được rồi.

Paimon: Đúng nhỉ, vẫn còn cách này! Bạn thật thông minh!

Player: Hì... Thấy Paimon lo lắng như vậy, cảm thấy thật vui.

Paimon: Hả? Thì ra bạn đã nghĩ ra cách rồi mà giấu không nói cho Paimon nghe đúng không!

Paimon: Hừ, bạn thật là hư!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về phiền não của Sayu...
Unlock Condition???
#Paimon: Sayu dường như có rất nhiều tâm sự.

Paimon: Thật khó hiểu.

Player: Chắc là lo lắng cho chuyện phải lớn lên à.

Paimon: Hm, câu nói này của bạn thật khó hiểu.

Paimon: Dẫu sao thì Paimon cũng không có phiền não gì.

Player: Ừ...

Player: Tiêu rồi, trong túi không còn bao nhiêu Mora nữa, tiếp theo chúng ta sẽ phải trải qua những ngày tháng nghèo khổ rồi...

Paimon: Hả? Đừng mà...

Player: Bây giờ Paimon có điều phiền não rồi đó.

Paimon: Sao lại như vậy được...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Onikabuto...
Unlock Condition???
#Paimon: Ôi, đám Onikabuto này nhìn lợi hại quá, hoa văn trên lưng đáng sợ quá!

Player: Paimon nói mấy hoa văn như ma quỷ trên lưng ư? Vì chúng không thích chiến đấu, nên mới tiến hóa thành những hoa văn quỷ quái như vậy để dọa kẻ địch!.

Paimon: Thật thông minh, chúng ta có phải cũng nên học tập như vậy không!

Paimon: Hay là mượn mặt nạ của Xiao đi? Như vậy thì khi Hilichurl thấy bạn sẽ bị dọa đến không biết làm gì luôn!

Player: À... E là Xiao sẽ không đồng ý đâu...

Paimon: Cũng đúng nhỉ... Hay là chúng ta... nhờ Sayu đi trộm đi?!

Paimon: Cô ấy biết thuật Ninja mà đúng không! Nhất định sẽ trộm được!

Paimon: Hm... nếu sợ Xiao trả thù sau khi biết chuyện thì hay là đi cướp của "Tartaglia" đi! Dù sao thì bạn cũng mạnh hơn anh ấy mà.

Player: Trộm đồ là không tốt đâu, với lại lỡ như Sayu không đồng ý thì sao?

Paimon: Vậy thì chúng ta đi tìm... tìm Albedo trước!

Paimon: Nếu Albedo có thể tạo ra thuốc khiến Sayu cao lên thì Sayu nhất định sẽ đồng ý giúp!

Player: Vậy thì phải nghĩ cách làm sao khiến cho Albedo giúp rồi?

Paimon: Ối! bắt đầu nhức đầu rồi đây, thôi thì chúng ta đến lễ hội mua một cái vậy.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Cỏ Naku...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn biết không? Cỏ Naku nhìn giống hoa, nhưng thật ra nó là lá.

Paimon: Những chiếc lá không bắt mắt cũng đang cố gắng lớn lên, bảo vệ những nụ hoa yếu ớt...

Paimon: Hihi, giống như Paimon cũng đang bảo vệ Nhà Lữ Hành vậy.

Player: Nhưng tôi nhớ là lá của Cỏ Naku không ăn được mà.

Paimon: Đúng vậy... Ủa đợi chút? Bạn đang ám chỉ cái gì?
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Cỏ Naku và sấm sét...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn biết không? Sự rung động của Cỏ Naku thường được cư dân Inazuma dùng để dự báo mưa bão.

Paimon: Vì Cỏ Naku thường sinh trưởng tại khu vực tập trung nhiều nguyên tố Lôi, cảm ứng bẩm sinh với Lôi Điện rất mạnh.

Player: Như vậy thì, Cỏ Naku với Paimon rất giống nhau đó.

Paimon: Hả? Giống chỗ nào?

Player: Vì Paimon thường xuất hiện ở nơi có nhiều thức ăn, cảm ứng bẩm sinh với thực phẩm rất mạnh!

Paimon: Hihi, đúng thật là như vậy!

Player: Vậy thì, khởi động radar Paimon...

Paimon: Tút tút, tít tít tít, xông lên, đến chỗ có món ngon nào!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Tú Cầu Anh Đào...
Unlock Condition???
#Paimon: Tú Cầu Anh Đào rơi xuống từ cây Anh Đào Thần thật đẹp.

Paimon: Nghe nói cánh hoa có thể lơ lửng trên không trong thời gian dài nhờ sức mạnh của nguyên tố Lôi.

Player: Paimon có thể bay trên không cũng là do nguyên lý này sao?

Paimon: Hả... cái này... là do...

Player: Chẳng lẽ Paimon cũng không biết tại sao bản thân biết bay sao?

Paimon: Paimon biết bay, đương nhiên là... là do sức mạnh thần bí rồi!

Player:Hiểu rồi, Paimon không biết gì cả.

Player: Nếu như vậy thì phải đưa Paimon cho Albedo nghiên cứu mới được...

Paimon: Đừng mà!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Dưa Tím...
Unlock Condition???
#Paimon: Dưa Tím đa dụng lắm đấy!

Paimon: Thịt có thể ăn, vỏ có thể làm thuốc nhuộm.

Player: Paimon cũng rất hữu dụng nữa!

Player: Có thể làm hướng dẫn viên, còn có thể đặt biệt danh kỳ quặc cho người khác.

Paimon: Ừ! Cám ơn lời khen này!

Paimon: Đợi xíu, có phải bạn lại định nói móc Paimon không?

Paimon: Vậy thì phải chặn họng bạn lại, không cho bạn nói ra!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về đao...
Unlock Condition???
#Paimon: Player có để ý không?

Paimon: Ở Inazuma, chỉ có số ít người dùng đao, đa số binh sĩ đều dùng giáo.

Paimon: Không chừng đao là một loại biểu tượng cho thân phận... hay là Paimon cũng mang theo một cây đao nhỉ?

Paimon: Nhưng mà đao ở đây quá lớn so với Paimon... hay là đi tìm thợ rèn làm riêng cho Paimon một thanh vậy!

Player: Nhưng mà làm đao riêng thì tốn không ít tiền đấy.

Paimon: Chẳng lẽ Mora quan trọng hơn ước muốn của người bạn đồng hành dễ thương xinh xắn hiền thục này sao?

Player:...Thật ra tôi đã chuẩn bị cho Paimon từ sớm rồi.

Paimon: Thật hả, mau cho Paimon xem đi!

Paimon: Ê, cái này không phải dao cắt trái cây sao!

Player: Ít nhất thì về kích thước cũng rất thích hợp với Paimon mà...

Player: Hừm, "Cái quan trọng không phải là giá trị của đao, mà là trái tim hướng đến võ đạo".

Paimon: Đừng dùng những lời nói hoa mỹ đó để đánh trống lảng!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về suối nước nóng...
Unlock Condition???
#Paimon: Trong thành Inazuma có suối nước nóng!

Player: Nhưng Inazuma không có núi lửa mà.

Paimon: Ừ, nghe nói là dùng một cái nồi lớn để nấu đó!

Paimon: Có cơ hội thì Paimon cũng muốn đi ngâm suối nước nóng, tiếc là dường như chỉ có người có quyền thế mới vào được.

Player: Ừ...

Player: Đi thôi, chúng ta trở về Hẻm Núi Dadaupa ở Mondstadt đi!

Paimon: Hả? Sao đột ngột vậy!

Player: Bên Hẻm Núi Dadaupa có cái nồi khổng lồ của Hilichurl được nấu bằng Nhụy Hoa Liệt Hỏa, cũng không khác gì suối nước nóng đâu. Paimon có thể đến đó để hầm... à không... để ngâm!

Paimon: ???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về "Jugemu"...
Unlock Condition???
#Paimon: Trong truyền thống của Inazuma, cha mẹ thường đặt một cái tên may mắn cho bọn trẻ.

Player: Cái tên này đương nhiên là bao gồm cả kỳ vọng của mọi người, hy vọng có thể tiền vào như nước, không có bệnh tật.

Paimon: Cho nên cha mẹ của bọn trẻ đã đặt một cái tên rất dài cho chúng. Trong đó bao gồm tất cả mọi điều may mắn.

Player: Kết quả là có một ngày, đứa trẻ về nhà và rớt xuống sông, bạn bè của nó đã ngay lập tức trở về báo cho cha mẹ biết: "Không xong rồi, không xong rồi."

Paimon: "Sao thế?"

Player:Ozvaldo Hrafnavins, Prinzessin der Verurteilung Fischl von Luftschloss Narfidort rớt xuống sông rồi!!

Paimon: ...Mona rớt xuống sông, hẳn không cần phải lo lắng đâu.

Player: Đúng là như vậy, dù tên khá dài, nhưng vì tài bơi lội, có lẽ sau khi đợi bạn mình nói xong, thì Mona đã đứng trước cửa nhà rồi.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Inazuma và đảo...
Unlock Condition???
#Paimon: Phong cảnh ở Inazuma quả thật không giống những nơi đã gặp trước đây.

Player: Uhm, đó là một đất nước có nhiều hòn đảo.

Paimon: Bạn nói xem, trước khi phát minh ra thuyền, người dân trên các hòn đảo khác nhau làm sao để giao lưu với nhau?

Player: Theo lời của cha Yoimiya nói, có lẽ là dùng pháo hoa bắn lên trời để truyền đạt thông tin.

Player:Hoặc là còn có thể...

Paimon: Còn có thể...?

Player: Còn có thể ủy thác người có thể đóng băng nước để truyền thư qua lại giữa các đảo.

Paimon: Woa, may mà Kaeya không ở Inazuma, nếu không sẽ còn bận rộn hơn cả đội trưởng Jean nữa!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Tanuki..
Unlock Condition???
#Paimon: Tanuki đúng là một sinh vật thần kỳ.

Player: Tanuki thật là dễ thương.

Paimon: Đáng tiếc là biết nói tiếng người.

Player: Nếu Paimon không biết nói tiếng người, có lẽ sẽ thần bí và cao quý lắm nhỉ?

Paimon: Câu nói này của bạn là đang đâm chọt tôi à?

Player: Uhm haha, hahahahaha!
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Tanuki và ảo thuật...
Unlock Condition???
#Paimon: Bạn có biết Inazuma có một loại yêu quái Tanuki không, có thể biến thành hình dạng của bất kỳ ai!

Player: Có nghe qua tin đồn tương tự, đúng là một phép biến hóa thần kỳ.

Paimon: Nếu như có ngày nào đó nó biến thành Paimon để gạt bạn thì sao? Hix... lo quá đi!

Player: Đừng lo, tôi có thể phân biệt mà! À, hay là Paimon lo cho gia tài của tôi đây?

Paimon: Làm... làm gì có! Paimon tất nhiên là lo lắng cho an nguy của Player rồi!

Paimon: Hừ, đừng nhìn Paimon thế chứ, nghĩ cách trước đi! Nếu như có hai Paimon thì làm sao phân biệt được ai là thật.

Player: ...Ehe.

Paimon: Ehe cái gì đấy!

Player: Đấy, nếu là Paimon thật thì sẽ phản ứng như thế đó.

Paimon: Hứ! Thiệt tình...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về các miếu thờ khác...
Unlock Condition???
#Paimon: Gần đây thấy có rất nhiều miếu thờ nhỏ, cảm thấy hình như không phải dùng để thờ cúng Lôi Thần.

Player: Có lẽ là thờ một số thần linh trong dân gian? Con người ở Inazuma tin rằng vạn vật đều có linh hồn, sẽ giúp đỡ con người khi gặp các sự cố ngoài ý muốn mà.

Paimon: Ừm! Cho nên sẽ xây miếu thờ cho họ, rồi còn dâng cống phẩm nữa.

Player: Uhm, có thể xem là một loại cầu nguyện và cảm ơn.

Paimon: Paimon hiểu rồi! Vậy để Paimon đi tìm Ayaka, nhờ cô ấy giúp chúng ta xây một cái miếu thờ!

Paimon: Sau đó sẽ có thể thu được rất nhiều cống phẩm miễn phí!

Paimon: Nghĩ thấy vui quá đi!

Player: Ủa? Như vậy cũng được à?

Paimon: Sao thế? Không phải chúng ta cũng luôn giúp đỡ mọi người sao? Không chừng còn hiệu nghiệm hơn cả thần linh đấy!

Player: Cũng đúng...

Player: Nhưng nghĩ đến chuyện mọi người mang hoa và trái cây đặt trước miếu thần của tôi, thì thấy có gì đó sai sai...
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về mưa ở Đảo Yashiori...
Unlock Condition???
#Player: Đảo Yashiori luôn có mưa lớn không ngừng, nghe nói là do "Họa Thần" gây ra.

Paimon: "Họa Thần"? Đó là gì vậy? Nghe ghê gớm quá.

Player: Chính là phần còn lại của Ma Thần, cũng chính là di hài của Ma Thần, do sức mạnh chưa hoàn toàn tiêu tan nên dẫn đến vô số chuyện xấu. Vì thế còn được gọi là "Họa Thần".

Paimon: Thì ra là vậy, nhưng mưa cũng đâu thể gọi là chuyện xấu gì.

Paimon: Trái lại cảm thấy mưa như bị bắt nạt vậy, đau thương khóc không ngừng nghỉ.

Player: Khóc sao? Thần cũng khóc à, Paimon thấy Venti với Zhongli có bao giờ khóc không.

Paimon: Cũng có ngoại lệ mà! Bạn nhéo tôi một cái đi, là sẽ được chứng kiến thần khóc đó.

Player: Hử? Vậy ra Paimon cũng là thần à?

Paimon: Đúng vậy!

Player: Được rồi, để đoán xem, Paimon là thần ăn, thần cà khịa, hay là thần mắc câu đây?

Paimon: Thần gì mà lộn xộn thế, hứ!

Paimon: Paimon là thần bảo vệ! Là thần bảo vệ của Player.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Về Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango...
Unlock Condition???
#Player: Mà nói chứ, ở Hanamizaka có một Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango đấy.

Paimon: Có ấn tượng, trụ sở được sáng lập bởi Sango và Ryuuji đúng không? Mọi người đều có đánh giá rất tốt đấy.

Player: Uhm, nhưng nghe nói nơi nào có họ là nơi đó có vụ án, nên một số nơi đã cấm họ vào rồi...

Paimon: Paimon thấy làm như vậy không tốt lắm, dù sao thì Sango và Ryuuji cũng đã giúp mọi người rất nhiều mà...

Player: Vậy lúc Paimon ăn cơm có mời họ đến không?

Player: Sau đó ăn được một nửa, đột nhiên phát hiện vị khách bàn kế bên hét lên một cái rồi gục tại chỗ...

Paimon: Vậy... vậy thì thôi, sao đột nhiên cảm thấy đi chung với họ nguy hiểm quá vậy...

Player: Vậy mới nói, đó là kỹ năng ẩn của thám tử lừng danh mà.
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
???
Audio LanguageEnglishJapaneseChineseKorean
Audio Response
Stories
Miêu Tả Nhân Vật
Người duy trì đang chết dần, người sáng thế vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng thế giới sẽ không bị thiêu cháy lần nữa, vì bạn đang bước lên vị trí của "Thần".
Câu Chuyện Nhân Vật 1
Đứng trên hoang mạc ngước nhìn thế giới đầy mới mẻ.

Các bạn chính là cặp song sinh đến từ vùng đất xa lạ, du hành qua nhiều thế giới khác nhau.

Cuối cùng đặt chân lên đại lục "Teyvat" với khát vọng xây dựng cuộc sống hạnh phúc nơi đây.

Bạn bừng tỉnh từ trong sao băng, lúc này trời đất đã khác, thảm họa hoành hành.

Đúng lúc chuẩn bị hành trình tiến đến thế giới tiếp theo... Trước mặt các bạn xuất hiện vị Thần lạ mặt.

Đứng giữa trời không.

Người thân của bạn bị vị Thần lạ mặt bắt đi, và bạn cũng bị Thần phong ấn chìm vào giấc ngủ sâu...

Khi đôi mắt mở ra một lần nữa, đất trời lại đổi thay.

Chiến tranh đã không còn, nhưng muôn vật đã khác xưa.

Bản thân đã chìm vào giấc ngủ bao lâu? Cũng không ai tỏ.

Bạn bước vào hành trình truy tìm vị Thần lạ mặt năm xưa...
Câu Chuyện Nhân Vật 2
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [Bài Ca Về Rồng Và Tự Do]
Sau đó, bạn đã gặp Paimon - người bạn đồng hành của mình, cả hai đã cùng nhau lang thang trong một khoảng thời gian.

Bạn biết được rằng có bảy vị thần trong thế giới này, với tên gọi "Bảy vị chấp chính trần thế" cai trị bảy vương quốc.

Điểm dừng chân đầu tiên của các bạn chính là Mondstadt - thành phố của tự do, thơ ca và rượu, đây là đất nước được lập nên bởi Phong Thần.

Khi đặt chân vào Mondstadt với tư cách là một vị khách phương xa, bạn cảm nhận được sức ép rõ rệt mà Mondstadt phải gánh chịu giống hệt các quốc gia khác, sức ép đến từ cả loài người và cả những thứ không phải loài người.

Một mặt sức ép đến từ thứ không phải con người chính là "Giáo Đoàn Vực Sâu".

Mặt còn lại đến từ dã tâm của Nữ Hoàng Băng Giá Snezhnaya.

"Giáo Đoàn Vực Sâu" dùng bùa phép tha hóa bầy tôi của Phong Thần, cũng là một trong "Tứ Phong Thủ Hộ" Rồng Đông Phong.

Còn đám người sứ giả Snezhnaya lại mượn lý do chống lại Giáo Đoàn Vực Sâu để gây áp lực cho Mondstadt.

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Phong Thần đã trở lại và biến thành nhà thơ lang thang cùng bạn đồng hành hóa giải mối nguy về rồng.

Trong ánh mắt của rồng Vực Sâu, bạn bỏ lỡ bóng hình của người quen xa xưa...

Kẻ thống lĩnh Giáo Đoàn Vực Sâu.

Thiếu nữ ấy người cũng đến từ vùng đất xa xôi, cùng bạn du hành qua nhiều thế giới khác nhau.
Câu Chuyện Nhân Vật 3
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [???]
Chưa Mở
Câu Chuyện Nhân Vật 4
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [???]
Chưa Mở
Câu Chuyện Nhân Vật 5
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [???]
Chưa Mở
Máy Dệt Vận Mệnh
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [???]
Chưa Mở
Vision
Unlock ConditionHoàn thành cốt truyện [Người Phương Xa Đuổi Theo Gió]
Mỗi khi rơi vào tình huống khó khăn con người ta thường chỉ biết than thở cho sự bất lực của bản thân.

Thế nhưng tại bước ngoặt của cuộc đời, nếu "khát vọng" đủ lớn thì các vị thần cũng phải cúi nhìn.

Vision là vật ẩn chứa ma lực được thần linh ban tặng, người được chọn có thể điều khiển được sức mạnh Nguyên Tố.

Bầu trời là lãnh thổ của Thần, còn mặt đất là lãnh thổ của kẻ nắm giữ Vision, đến khi chết linh hồn của họ sẽ hòa vào trời cao.

Tại nơi đây con người ta vẫn luôn bàn luận về những câu chuyện như thế.

Bạn không có Vision, điều đó chứng tỏ bạn không thuộc thế giới này, cũng chính vì vậy chớ có hy vọng quá nhiều từ sự giúp đỡ của con người nơi đây...

Cả một đời chỉ mong chờ vào giây phút bùng cháy khát vọng là việc tốt hay xấu đây?

Trong suốt hành trình phiêu du qua nhiều thế giới, có những chuyện cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng giống như Vision vậy...

53 comments

Skip to comment form

  • Duck on 22 July 2021 at 6:30 am
  • Reply

  Electro Xingqiu. I would highly recommend using her with Childe.

  • tom holt on 19 July 2021 at 11:01 pm
  • Reply

  this seems like it will go great for eula

  • Hydrolas on 13 July 2021 at 4:48 pm
  • Reply

  Will Dark Iron Sword work for her?

  • !!! on 13 July 2021 at 3:15 pm
  • Reply

  After reading ‘About Bantan Sango Detective Agency’, I’m super excited! Are we getting a Conan type detective, where everywhere they go, they run into an incident? Or maybe based off of Rampo Edogawa‘s stories! I hope we get to help solve a murder mystery or something!!

  • Electro buff copium on 11 July 2021 at 11:41 pm
  • Reply

  I’d love to see some strong mono-electro comps come out of this. Sucrose/Venti/Kazuha with VV + Electro Traveler + Fischl/Beidou/Lisa/Potential new Inazuma electro charas with Thundersoothers chain spamming bursts would be so refreshing in a meta dominated by melt/vaporize.

  • hopie on 9 July 2021 at 9:14 pm
  • Reply

  do you guys think she would work with baal?? ofc we don’t have much info on baal rn, so we just have to wait until we see her e / q. But im saving for baal and she seems like a good battery/support

  • Yoimiya on 8 July 2021 at 4:45 pm
  • Reply

  If you are planing to get Yoimiya electro traveler will be a good combo for her!

  • 5bean on 6 July 2021 at 6:48 am
  • Reply

  absolutely BUSTED

  • bababooey on 6 July 2021 at 5:26 am
  • Reply

  is she good in a childe fireworks comp?

   • DannyC on 17 July 2021 at 11:01 am
   • Reply

   No Childe doesn’t really need the energy. He needs the electro characters to do most of the damage, so you would only replace Beidou/Fischl with an electro that does even more damage. Electro traveler won’t.

  • Maid_Lover on 1 July 2021 at 5:07 am
  • Reply

  Is she will be good with Noelle? If so, which weapon is the best between R3 Favonius R1 Sacrificial or R5 from the mountain?

   • pontus borg karlsson on 8 July 2021 at 5:26 pm
   • Reply

   Probably, since she can act as a battery for Noelles Q.

   • Futaba #2 on 18 July 2021 at 7:03 pm
   • Reply

   Why not just use Geo traveler? Gives you the same elemental particles, and you have Geo resonance.

  • Tralala on 30 June 2021 at 2:45 am
  • Reply

  Electro Traveler could actually be a good support.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.