Kutsal Mühür: Dev Yılan

Kutsal Mühür: Dev Yılan
Kutsal Mühür: Dev YılanNameKutsal Mühür: Dev Yılan
Type (Ingame)Görev Eşyası
RarityRaritystr
DescriptionBir zamanlar bir binanın parçasıymış gibi duran, üstünde kadim yazılar bulunan taş bir levha. Çölün kumları pek çok bilinmez dileğe ev sahipliği yapar. Onları kim yaptı ve şu anda kimlerin dileklerine ev sahipliği yapıyor? Haravatat araştırmacıları bu sembolün dev bir yılan olduğunu düşünür. Amurta araştırmacıları ise Büyük Kızıl Çöl'ün hiçbir yılan türüne ev sahipliği yapmadığını savunarak farklı bir görüş belirtir. O yüzden bu kelimenin anlamı ve esin kaynağı hâlâ tartışılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton