Teyvat’ın İncisi

Teyvat'ın İncisi
Teyvat'ın İncisiNameTeyvat'ın İncisi
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyTeyvat'ın İncisi, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBüyük bir serinin parçası gibi duran bu parşömen, Yeşim Konak'ın yazılı eserlerden oluşan paha biçilmez koleksiyonuna ait. Bu ciltte Liyue Limanı'nın ekonomi politikaları üzerine yazılmış bir tez yer alıyor.

Item Story

...

Tıpkı su kaynakları ve akarsular gibi, ticaret ve alışveriş de dağlarda başlayıp denizde son bulur. İnsanların amacı kazancın peşinden gitmektir ve ellerindeki araçları kazanca dönüştürdüklerinde servet doğar. Bu araçlara sahip olmak, güce sahip olmak demektir. Haksızca ve haddinden fazla kazanılmış güç, herkesin refaha kavuşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş sözleşmelerle sınırlanır. Güçlüler zayıflara zulmetmemeli, aynı şekilde zayıflık hakir görülmemeli ve güç yüceltilmemelidir. Alışveriş ve ticaretin, altın nehrinin doğal yolunda özgürce akmasına imkan sağladığını herkes bilmelidir. Adil ve dürüst yöntem işte budur.
Bazıları, "İşlerini kaybeden, ne yiyecek yemeği ne de başını sokacak bir yeri olan insanlar var. Bereketsiz tarlalarını ne kadar sürseler de nafile... Öte yandan altın ve yeşimle dolup taşıyor zengin tüccarların evleri. Adalet ve dürüstlük dediğiniz bu mudur?" der.
Bu soru anlayıştan yoksun bir sorudur. Kıyıdaki altın renkli kumlara çarpan dalgalar gibi, kazanç arayışı da yolunda duran her şeyi yıkıp geçer. Vadilerden geçen akıntılar gibi hiçbir şeye boyun eğmez. Bu yüzden ne zenginler sonsuza dek servetlerini koruyabilir, ne de fakirler sonsuza dek fakir kalır. Yine de ulusların huzuru ve refahı için devlet hazinesinin daima dolu olması şarttır.
Dolayısıyla yasaklamalardan kaçınmanın, ekonomiyi büyütmenin ve hükümeti yeniden düzenlemenin münasip yolu budur. Yardım hususunda kendini beğenmişliğe kapılmak kolaydır ama bu genel eğilim haline gelmemeli, engellenmelidir. Huzursuzlukların yanı sıra, hem sınırımızdaki haydutları hem de içlerinde barınan vatandaşları bastırması için Taşordu büyütülmelidir.

...

Rex Lapis ölümsüzlüğün sefasını sürse de, ölümlülerin endişesiz bir hayat sürmek için kanuni hükümlere ve hazırlıklara ihtiyacı vardır. Bu plan, yavaş ama emin adımlarla Liyue'nin kalıcılığını ve insanların refahını nasıl tahsis edeceğimizi bize gösterir. Reformların sabırla yürütülmesi gerekir. Talepleri aceleye getirirsek, gözümüzden kaçan meseleler olabilir. Tıpkı mum ışığının başında oymacılık yapan birinin yeşim taşının şekil almasını sabırla beklemesi gibi, Liyue'nin birçok meselesinin de sonuca erdirilmesi zaman alacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton