(test)百货名鉴纵览
(test)百货名鉴纵览Name(test)百货名鉴纵览
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Description(test)阅读物测试

Item Story

Efsaneye göre Mondstadt'ın ilk şarabı kuzey rüzgarı estiği çağda yapılmış.

Kar ve Buz Kralları'nın egemenlik için savaştığı çağda, Mondstadt'ta yaşayan insanlar dondurucu soğuğa rağmen yabani meyvelerden ilk şarabı yapmış. Amaçları soğuktan donan parmaklarındaki acıyı azaltmak, sert ve merhametsiz buzla yüzleşmek için cesaret toplamakmış. O zamanlarda Mondstadt toprakları buz ve karla kaplıymış ve karahindibalar henüz baş vermiyormuş.

Söylenenlere göre, Mondstadt'ta şarap üretmeyi ilk keşfeden kişi aşırı ihmalkar bir muhafızmış.

Dört tarafında kar fırtınası kopan bir kabilede, çukurları erzakla doldurma işi yürekli avcı toplayıcılara düşermiş. Muhafızın görevi ise bu çukurları davetsiz misafirlere karşı korumakmış.
Böylesine çetin hava koşullarının hakim olduğu bir bölgede, bahsedilen davetsiz misafirlerin insan olması pek rastlanılan bir durum değilmiş ama soğuğa karşı daha dayanıklı varlıklar erzak depolarına ulaşmak için tünel kazarmış. Kabilenin kurallarına göre, bir kişinin bu erzak depolarını devamlı olarak gözetlemesi ve denk geldiği fare deliklerini kapatması lazımmış. Hatta kabilenin erzakını yemeye başlamadan önce, o fareleri yakalaması daha iyi olurmuş tabii.

O zamanlarda, yemeklerin çürümesini engellemek için rutubetli karanlık mağaraların sürekli olarak temizlenmesi gerekiyormuş. Bu da yetmezmiş gibi saklanan küçük, oyuncu yaratıklar muhafızlara şaka yaparmış.

Günün birinde kurnaz bir rüzgar ruhu, aşırı ihmalkar muhafızın yine görevini savsakladığını fark etmiş. Bu yüzden ruh, tilki kılığına bürünmüş ve sinsice yabani elma yığınına girip elmaların olgunlaşıp mayalanmasına sebep olmuş.
Aşırı ihmalkar muhafız, çok aç bir şekilde geri dönmüş ve elmalardan birini aşırmış. Mayalanmış lezzetli meyveyi yerken zevkten dört köşe olan muhafız, hemen bir hayvan postu almış ve elmaların suyunu sıkarak şarap yapmış.

Buz ve kar çağında şarap yapımını ilk keşfeden aşırı ihmalkar muhafız, aynı zamanda Mondstadt'ın ilk sarhoşu haline gelmiş. Söylenenlere göre, tarihte sarhoş olup uykuya dalarak rüya gören ilk kişiymiş.

Sarhoşken gördüğü rüyada yalnız bir kurdun rüyalarına girmiş. Çok uzak geçmişte veya uzak gelecekte bir yerlerde düşman kurt sürüleriyle var gücüyle dövüşmüş, şiddetli bir kar fırtınasında yemek uğruna insanlarla savaşmış ve tarihteki ilk Peri ile tanışmış.

Kabilede yaşayan insan ve sürüde yaşayan kurt, tek başlarına olmaya dayanamamış. Bu yeni yapılan şarap ise ikisini rüyalarında bir araya getiriyormuş...

Fakat ikisinin de bu rüyalara karşı yaklaşımları birbirinden çok farklıymış.

Rüzgar ve kardan başka bir şey görmeyen insan, kurdun özgürce koşuşturduğu çorak topraklara hasretmiş ama yalnız kurt insanın bu arzusundan korkuyormuş. Kurt, insanın neden rüyalara kendini bu kadar kaptırdığını ve onlardan medet umduğunu anlayamıyormuş.
Kurdu asıl endişelendiren şey ise sarhoş insan rüyaya daldığı zaman kurdun, kendisinin gerçekten de kurt mu yoksa kurt ruhlu bir insan mı olduğunu artık ayırt edememesiymiş.

O günden sonra şarabın cazibesine kendini kaptırmak istemeyen kurt, insanların zehrine bir daha dokunmamaya yemin etmiş.
Kurtlar ne rüzgarın evladıdır, ne de şarap ve şarkı diyarı onların yuvasıdır. Bu nedenle kurtlar, insanların yaşadığı yerlerden uzaklaşıp şarap kokusunun ulaşamayacağı dağ ormanlarının derinliklerindeki yabani hayatta yaşamaya başlamış.

"Siz insanların şarap dediği şeye, biz kurtlar hiçlik diyoruz."
diyerek burnu havada bir şekilde konuyu noktalamış kurt.
Ama kurt bu sözü söylemek için kafasını çevirdiğinde, sarhoş adamı çam ağacı dallarından yapılmış bir yatak üzerinde uyurken bulmuş.

Kurt bu duruma çok kızmış ve sinirli bir şekilde burnundan soluyup hâlâ leş gibi kokan adamı oracıkta bırakıp yoluna gitmiş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton