Berrak Pınarların Kalbi

IconNameRarityFamily
Berrak Pınarların Kalbi (I)
Berrak Pınarların Kalbi (I)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Berrak Pınarların Kalbi
Berrak Pınarların Kalbi (II)
Berrak Pınarların Kalbi (II)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Berrak Pınarların Kalbi
Berrak Pınarların Kalbi (III)
Berrak Pınarların Kalbi (III)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Berrak Pınarların Kalbi
Berrak Pınarların Kalbi (IV)
Berrak Pınarların Kalbi (IV)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Berrak Pınarların Kalbi
items per Page
PrevNext
Table of Content
Berrak Pınarların Kalbi (I)
Berrak Pınarların Kalbi (II)
Berrak Pınarların Kalbi (III)
Berrak Pınarların Kalbi (IV)

Berrak Pınarların Kalbi (I)

Berrak Pınarların Kalbi (I)
Berrak Pınarların Kalbi (I)NameBerrak Pınarların Kalbi (I)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Berrak Pınarların Kalbi
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionPınarköy avcılarının nesilden nesile aktardığı efsanevi bir hikaye. Kim olduğu bilinmeyen genç bir oğlan ile bir pınar perisinin karşılaşmasını anlatır.
Ay ışığı selinin altında, gözü yaşlı bir çocuk pınarın başında dileğini diledi.
Issız pınarı mesken edinen uzaklardan bir peri, çocuğun sessiz dileğine usulca kulak verdi.

Pınar perileri, hatıraların veya derin rüyaların ne olduğunu bilmez. Onlar suyun özünden doğar ve meleklerin isimsiz çocuklarıdır.
Çocuğun feryadını işitip sudan çıkan meraklı peri, böylece kendisininkinden daha taze ve kırılgan olan bu hayata ilgi duymaya başladı.
Sessiz peri, gece vakti düşen bir çiy tanesi kadar soğuk ve bir o kadar da yumuşak olan biçimsiz parmaklarını uzatarak, nazikçe çocuğun başını okşadı.

Bu yabancının dokunuşuyla irkilen çocuk, başını kaldırdı ve peri ile göz göze geldi.
"Dileğimi gerçekleştirebilir misin?" diye sordu küçük çocuk.
Kendi sınırlarını aşan bu soru karşısında afallayan pınar perisi, ne diyeceğini bilemeyip başını onaylarcasına sallamakla yetindi.
Aldığı yanıttan memnun olan çocuk oradan ayrıldı.

Çocuk, pınar perisinin yapayalnız, ailesiz ve arkadaşsız olduğunu, bilgeliğinin önemli bir kısmını kaybettiğini bilmiyordu.
Ancak kaynak suyu, kayanın çatlaklarından havuzuna akıp, dalgalanan suyun yüzeyinde ayın çarpık yansımasını gördüğünde pınar perisi yavaş yavaş düşünebilme ve konuşulanları kısmen taklit edebilme yetisini geri kazandı.
Peri, meraklı bir çocuk gibi tüm masumiyetiyle, merakıyla ve sevgisiyle etrafında olan bitenleri gözlemlemeye başladı. Yemişleri çalan tilki ve sincapla neşelendi, ufku kaplayan kara bulutlarla kederlendi.

Küçük çocuğa karşı kalbinde karmaşık ama çocukça bir his uyanmıştı.
Dünyada yapayalnız olan perinin, çocuğun dileğini yerine getirebilmek için ne gücü ne de bilgeliği vardı.
Ama paylaşabilirdi, çocuğun yükünü paylaşarak hayat bulmuştu.

Berrak Pınarların Kalbi (II)

Berrak Pınarların Kalbi (II)
Berrak Pınarların Kalbi (II)NameBerrak Pınarların Kalbi (II)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Berrak Pınarların Kalbi
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionPınarköy avcılarının nesilden nesile aktardığı efsanevi bir hikaye. Genç bir oğlan ile bir pınar perisinin karşılaşmasını anlatır.
Ayın dalgacıklar üzerine düşen çarpık yansımasını seyre dalan çocuk, içinden geçenleri pınarın suyuna döktü.
Çocuğun sözlerine kulak veren peri, onun hakkında çok şey öğrenmişti.
Perinin sessizliği ise çocuğun kendine olan inancını artırmaya yetmişti.

Pınar perisi, dünyada ay ışığı ve meyvelerden daha iyi şeylerin de olabildiğini, karanlığın bulutlardan ibaret olmadığını anlamaya başlamıştı.
Çocuk, periye ormanları, ağaçları, şehirleri ve duvarları anlattı. Onunla sevinçlerini, üzüntülerini ve korkularını paylaştı.
Çocuğun anlattıklarını dinledikçe, içinde doğduğu bu kusurlu dünyaya adeta aşık oldu.

Güçsüzlüğü yüzünden hüsrana uğradığı anlarda, pınar perisi sakin ve nazik bir şekilde çocuğun gözyaşlarını silerdi. Duydukları, pınarın dışındaki dünyayı biraz daha anlamasını sağladı.
Çocuğun gözyaşları suya karıştı, peri de çocuğun gözyaşlarını arındırıp tatlı rüyalar görmesini sağlayacak lezzetli bir nektara çevirdi. Çocuk bunu içince, uyanık geçirdiği saatlerin acısını unutur ve uykusunda pınarın başındaki sessiz periyle buluşurdu.

Bu her olduğunda, ay ışığıyla yıkanmış havuzunda uyuyan peri gülümserdi.
Taze çiy taneleri çocuğun rüyalarını, çocuğun rüyaları da kimsesiz perinin ruhunu besledi.
Bu rüyalarda pınar perisi, çocuğa uzaklardaki Su diyarının masallarını anlatırdı. Safir mavisi vatanından bahseder, sürgünde olmanın yarattığı memleket özlemini anlatan şarkılar söylerdi. Aklına ayrılık ve ait olma gibi şeyler gelince iç çekerdi. Çocuk ise bu rüyalarda sessizce dinleyen, perinin dertlerine üzülen, mutluluğuna sevinen biri olmuştu.

Çocuğun hatıraları ve rüyaları sayesinde, pınar perisi zaman içinde konuşma yeteneği kazandı.
Zaman ilerledikçe birbirleriyle her şeyi paylaşan iki dost oldular.

Berrak Pınarların Kalbi (III)

Berrak Pınarların Kalbi (III)
Berrak Pınarların Kalbi (III)NameBerrak Pınarların Kalbi (III)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Berrak Pınarların Kalbi
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionPınarköy avcılarının nesilden nesile aktardığı efsanevi bir hikaye. Genç bir oğlan ile bir pınar perisinin birbirlerine verdikleri sözü anlatır.
Çocuğun perinin sesini ilk kez duyuşu, rüzgarın artık esmemesi ve ayın su üzerindeki çarpık yansıması bir bütün haline geldiğinde olmuştu.
Periler, insanların idrak edemeyeceği kadar hassas ve kırılgan varlıklardır. Perinin yumuşak ve hüzün dolu sesi çocuğu derinden etkilemişti.

Ne var ki insanların idrak edemeyeceği kadar hassas ve kırılgan olmasından ötürü peri, çocuğun gözlerindeki özlemi ve dudaklarının arasından dökülmek üzere olan vaadi anlamıştı.

Peri birden endişelenmeye başladı.

Güçlü olsalar bile fanilerin ömrü kısacıktı, oysa çocuk büyüyüp yaşlanmalıydı. Gençliği ve masumiyeti geçip gidince, element torunlarına karşı nasıl davranacaktı? Ömrünün son baharında, çocukça verdiği bir söz uğruna hayatını ziyan ettiği için kendini suçlar mıydı?

Pınar perisi saf ve iyi kalpliydi ancak insan sevgisinin ne demek olduğunu anlamamıştı. İnsanlığın mucizesini hiç görmemiş, bin yıldır yaşanan değişim boyunca öylece oturmuştu. Bu yüzden ayrılıklar onu korkutuyordu.

İnsanların adanmışlık olarak nitelendirdiği mucizevi şey, element perileri için gelip geçici bir zevkten fazlası değildir.
Üstelik periler bile sevdikleri kişinin yaşlanmasını engelleyemez.

Hassas peri o kaçınılmaz günün gelmesine dayanamazdı ve bir öpücükle çocuğun sözlerini söylemesine engel oldu.
Ne var ki çocuk, tüm masumiyetiyle perinin onu geri çeviren bu hareketini, verdiği söze karşılık bir onaylama gibi algıladı.

O andan itibaren peri, vakti geldiğinde ondan ayrı kalmaya dayanacağına dair ant içti.
Çocuk ise sonsuza dek perinin pınarında kalacağına söz verdi.

Berrak Pınarların Kalbi (IV)

Berrak Pınarların Kalbi (IV)
Berrak Pınarların Kalbi (IV)NameBerrak Pınarların Kalbi (IV)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Berrak Pınarların Kalbi
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionPınarköy avcılarının nesilden nesile aktardığı, genç bir oğlan ile bir pınar perisinin sonunda karşılaştığı ancak acı sonla biten efsanevi bir hikaye.
Delikanlı yavaş yavaş büyüdü, yeni arkadaşlar ve yeni deneyimler edindi.
Pınar perisi ise eskiden yaptığı gibi ona sessiz ağıtlarını şakıdı durdu.

Sonunda o gün geldi çattı; peri, çocuğu bırakıp gitti ve onu bir daha görmedi.
Bir daha ne kelimeler çağlayacaktı pınarın şırıltısında, ne de ayın çarpık yansıması bir bütün olabilecekti.
Pınar perisi her ne kadar ait olduğu yeri bulmuş ve kısa süreli bir mutluluk yaşamış olsa da, hâlâ yapayalnız olduğunun birden farkına vardı.

Artık bir çocuk olmayan genç adam ise perinin çekip gidişine akıl sır erdiremedi ve kendi yalnızlığı için yine kendini suçladı.
"Belki de sadece çocukça bir fanteziydi bu."
diye düşündü kendi kendine, pınarın şırıltısını dinlerken.

Ama o buz gibi öpücük, bir zamanlar saçlarını narince savuşturan rüzgar kadar gerçekti.
Birçok kez arkadaş edinip kaybetmiş olmasına ve sayamayacağı kadar maceraya atılıp geri dönmesine rağmen, sonunda yine yapayalnız olduğunun farkına vardı.

Böylece, tıpkı yıllar önce olduğu gibi, çocuğun gözyaşları ayın çarpık yansımasının düştüğü pınarın suyuna karıştı.
Ancak bu kez pınar perisi söz verdiği gibi çıkıp gelmedi.
İnatçı bir şekilde sırtını dönmüştü. Masum bir çocukluk hayalinin öznesi ya da uzak diyarlardan gelen yabancı bir gezgin olmaya razıydı ama neredeyse sonsuz olan hayatının, aşkının yeminini bozmasına izin vermeye niyeti yoktu.

Bir efsaneye göre, yağmur yağdığında pınara düşen yağmur damlacıkları pınar perisinin gözyaşlarına karışırmış.
Çocuk, son nefesine kadar bu batıl inanca sımsıkı sarıldı.
Fakat gerçek duygularından kaçan pınar perisi, ne yazık ki buna bir türlü inanamadı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton