Dağ Yabanisi Gelenekleri

IconNameRarityFamily
Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Dağ Yabanisi Gelenekleri
Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Dağ Yabanisi Gelenekleri
Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Dağ Yabanisi Gelenekleri
Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)3
RarstrRarstrRarstr
Book, Dağ Yabanisi Gelenekleri
items per Page
PrevNext
Table of Content
Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)

Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)

Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (I)NameDağ Yabanisi Gelenekleri (I)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Dağ Yabanisi Gelenekleri
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Description"Dağ Yabanisi Dili Baş Şairi" unvanına sahip Mondstadt ekolojisti Jacob Musk'ın dağ yabanilerinin kültürel geleneklerine yönelik araştırma ve gözlemleri. Bu ciltte dağ yabanilerinin toplumsal yapısı ve nitelikleri ele alınıyor.
Dağ Yabanilerinin Sosyal Yapısı

Dağ Yabanileri kuşkusuz ilkel, kabileye dayalı sosyal bir yapıya sahiptir. Küçük Dağ Yabanisi kabilelerine vahşi doğada sık sık rastlanır. Görünüşe göre kabileyi büyük, geniş bir aileye benzer olarak düşünüyorlar.

Dağ Yabanisi kabilelerindeki en güçlü figür Şamandır. Yapılan kapsamlı saha araştırmaları, Şamanın kabilenin en eski üyesi olduğunu ve bir ailenin ebeveynine benzer bir rol üstlendiğini doğrulamaktadır; deneyimine göre önemli işleri yönetir ve politik kararlar alır. Ayrıca Şamanlar, element yeteneklerini kullanarak kabilelerinin koruyucusu olarak hareket eder. Diğer kabile üyelerinden farklı görünüşleriyle ayırt edilebilir. Boynuzlu, gülen yüzlü bir maske takar ve elinde ilkel bir Şaman değneği taşır. Bir başka ayırt edici özelliği ise kendi kendine ilahi veya efsunlu sözler söylerken duyulabilmesidir.

Kabilede statüler söz konusu olduğunda, yaş her zaman belirleyici bir faktör değildir. Bazı kabilelerde Şamanlar üstün dövüş becerilerine sahip, fiziksel olarak daha güçlü olan Dağ Yabanileri tarafından yerlerinden edilir. Bu tür liderlere sahip kabileler daha saldırgan olma eğilimindedir. Bu kabilelerin reisleri iri vücutları ve boynuzlu, gösterişli maskeleriyle kolaylıkla ayırt edilebilir.

İletişim olanaklarının sınırlı olması ile birlikte Dağ Yabanilerinin yabancı düşmanlığı, kaynakların kabileler içindeki dağılımı konusunda özel araştırmalar yürütülmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Yine de Favonius Şövalyelerinin devriye raporlarına göre, kaynaklar genellikle "herkesin ihtiyacına göre" paylaşılmaktadır. Tüm kabile üyeleri hem toplayıcı hem de askerdir ama savaşmayı diğerlerinden daha önemli gören bazıları, savaş alanlarında deneyimli güçlü savaşçılara dönüşür. Kabile elverişsiz bir ortamda yeterince uzun bir süre kalırsa, bu güçlü savaşçılar en saygın liderler olacaktır.

İlginç bir şekilde Dağ Yabanileri düşük zekalarına ve ilkel sosyal yapılarına rağmen, elementleri kontrol etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bu yetenek en çok Şamanlarda kendini gösterir. İnsanlar elementleri kontrol edebilmek için Önseziye ihtiyaç duyar. Bu nedenle Dağ Yabanilerinin Önseziye sahip olmadan elementleri kontrol edebilme yetenekleri, daha fazla araştırma ve analiz gerektiren bir konudur.

Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)

Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (II)NameDağ Yabanisi Gelenekleri (II)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Dağ Yabanisi Gelenekleri
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Description"Dağ Yabanisi Dili Baş Şairi" unvanına sahip Mondstadt ekolojisti Jacob Musk'ın dağ yabanilerinin kültürel geleneklerine yönelik araştırma ve gözlemleri. Bu ciltte dağ yabanilerinin inançları ve ruhani dünyası ele alınıyor.
Dağ Yabanilerinin İnançları

Teyvat'ın Yedi Ulusunun dini inançları olduğu gibi Dağ Yabanilerinin de kendi dini inançları vardır. Ancak Yedilerin aksine Dağ Yabanileri bu dünyada var olan bir figür yerine, daha soyut bir kavram olan element gücüne tapar. Mesela Mondstadt'taki bazı Dağ Yabanisi kabileleri tıpkı insanların yaptığı gibi rüzgara saygı duyar ama Rüzgar Hükümdarı Barbatos'u tanımaz. Bunun yerine rüzgarın gücüne tapar. Farklı element inançlarına sahip Dağ Yabanileri genelde aynı kabilede birlikte yaşar. Bir Dağ Yabanisinin hangi elemente taptığı, maskesindeki tasarımdan ve vücut boyasının renginden anlaşılabilir.

Birinci elden yapılan gözlemler, kabile için adak adamaktan ve ibadet törenleri düzenlemekten sorumlu olan Şamanın, taptıkları elementi temsil eden renkte boyaları saçlarına ve derisine sürdüğünü ortaya çıkarmıştır. Şamanlar sıradan kabile üyelerinden daha gösterişli giyinir ve süslenir ama Dağ Yabanilerinin sınırlı zekası göz önüne alındığında, giydikleri bu süsleri kendi elleriyle yapıp yapmadıkları kesin değildir.

Şaman kabilesinin ruhani lideridir. İbadet sırasında kabile üyelerine şarkıda ve dansta öncülük eder, elementlere övgüler sunan ilahiler söyler. Avdan artan et varsa, Dağ Yabanileri çiğ eti adak olarak sunağa koyar. Keşif, yağma, saldırı ve diğer yollarla bol miktarda Mora, değerli taş ve başka değerli eşyalar ele geçirseler de çiğ et tek başına yeterli bir adak olarak kabul edilir.

Görünüşe göre, Dağ Yabanileri geçmiş ya da gelecek kavramına sahip değildir, sadece bulundukları anı yaşar. Dağ Yabanileri hayatta kalmak için bilinçli olarak yiyecek saklamaz, ölen atalarını anmaz. Kamplarında genellikle kaligrafiye benzer çizim denemeleri gözlemlenmiş olsa da daha yakından incelendiğinde, bu işaretlerin eski harabelerde görülen ve hiçbir özgünlüğü olmayan beceriksiz taklitlerden ibaret olduğu anlaşılıyor. Görünüşe bakılırsa, Dağ Yabanilerinin geçmişin kalıntılarına karşı açıklanamaz bir ilgisi var. Bu da kamp yerlerini harabelerin yakınlarına yapma eğilimleri gerçeğiyle örtüşüyor. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, bu kalıntıların ait olduğu kayıp uygarlıklarla aralarında bir bağ olup olmadığını ortaya çıkaracak hiçbir işaret bulunamadı.

Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)

Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (IV)NameDağ Yabanisi Gelenekleri (IV)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Dağ Yabanisi Gelenekleri
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Description"Dağ Yabanisi Dili Baş Şairi" unvanına sahip Mondstadt ekolojisti Jacob Musk'ın dağ yabanilerinin kültürel geleneklerine yönelik araştırma ve gözlemleri. Bu ciltte dağ yabanilerinin çeşitli kültürel gelenekleri Mondstadt ile karşılaştırmalı olarak inceleniyor.
Dadaupa Geçidi, Mondstadt: Dağ Yabanileri Arasında Kültürel Çeşitlilik Çalışması

Etçiller kabilesi ziyafet çekmeye düşkündür. Kabile, yerleşim yerinin ortasına bir yaban domuzu ağılı inşa etmiştir ve ağılı gözetmesi için bir yaban domuzu çobanı görevlendirmiştir. Ateş Bodurlopundan yapılmış doğal bir ocakta, her kabile üyesinin ihtiyacı kadar yediği büyük bir tencerede domuz yahnisi pişirilir.
Bu kabilenin en dikkat çekici özelliği oldukça büyük bir savaş arenasına sahip olmasıdır. Arenaya ayak basanların, açık bir daveti kabul ederek savaşa katıldığı anlaşılır ve daha sonra arenadan atılanlar tüm kabilenin alay konusu olur.

Uykucular kabilesi her fırsatta uyuma eğilimindedir. Kabile üyeleri, kendilerine yumuşak hayvan postu ile döşenmiş, basit ahşap kulübelerden oluşan ve özellikle uyumaya elverişli bir ortam inşa etmiştir. Dağ Yabanisi kabileleri arasında en kurnaz ve zeki olanıdır. Ortalamanın üstündeki zekaları, uyku kalitelerinin hayli yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Tutulma kabilesi, Mondstadt'taki en gizemli yöntemlere sahiptir. Bu kabile beyin veya kas gücüyle ilgilenmez; doğaüstü güçlerle ilgilenir. Akranlarının taptığı element güçlerinden farklı olarak, tapındıkları nesne güneş tutulmasını andıran kaba bir sembolle temsil edilir. Şamanları diğer kabilelerinkinden çok daha güçlüdür. Yerleşim yerlerinin merkezinde, diğer kabile üyeleri onlara liderlik eden güçlü Şamanları için görkemli bir taht inşa etmiştir.

Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)

Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)
Dağ Yabanisi Gelenekleri (III)NameDağ Yabanisi Gelenekleri (III)
Type (Ingame)Görev Eşyası
FamilyBook, Dağ Yabanisi Gelenekleri
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Description"Dağ Yabanisi Dili Baş Şairi" unvanına sahip Mondstadt ekolojisti Jacob Musk'ın dağ yabanilerinin kültürel geleneklerine yönelik araştırma ve gözlemleri. Bu ciltte diğerlerinden uzakta yaşayan gizemli dağ yabanileri ele alınıyor.
Gizemli Yalnız Yaratıklar

Dağ yabanilerinin arasında hem aşırı güçlü hem de elementleri kontrol edebilen gizemli, kocaman yaratıklar var. Bu yaratıklar elementleri kontrol etme yeteneklerini, fiziksel özelliklerini geliştirerek kendilerini korumak veya daha güçlü bir şekilde saldırmak amacıyla kullanıyorlar. Böylece neredeyse durdurulamaz oluyorlar.

Kabilenin geri kalanı bu güçlü Dağ Yabanilerine "Reis" diyor. Kabaca "kral" veya "lider" anlamına gelen ve saygı içeren bir hitabet şekli. Yine de Reisler kabileye liderlik etmiyor. Aksine bu büyük yaratıklar yalnız yaşamayı tercih ediyor. Küçük Dağ Yabanilerinin saygılı bakışlarını da umursamıyorlar.

Bu devasa yaratıklarla karşılaşan maceracı sayısı epey azdır. Yine de tecrübeli maceracılar bile, bu tehlikeli Reislerin bulunabileceği bölgelere gitmeden önce iyice bir düşünür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton